Cực HOT

Tình Kiếm tổ chức sự kiện Thần Binh Lợi Khí

Chào các bạn,
Nhằm mang lại nhưng trải nghiệm thú vị, Tình Kiếm Sứ Giả xin gửi tới các bạn sự kiện Thần Binh Lợi Khí.
Thời gian sự kiện: 0h00 ngày 15/08 đến 23h59' ngày 18/08/2013

Tuyệt thế Thần Binh 
Áp dụng: Tất cả cụm máy chủ của Tình Kiếm 
Trong khoảng thời gian diễn ra sự kiện các bạn, các bạn vui lòng báo danh theo mẫu:
Máy chủ:
Tên nhân vật:
Viet ID:
Hình ảnh Vũ khí:
Cấp độ chế tạo:
Cấp độ kim du:
Cấp độ cường hóa:
Chúng tôi sẽ lấy kết quả theo cấp độ Vũ khí chế tạo cao nhất, nếu cấp độ chế tạo bằng nhau sẽ lấy theo cấp độ kim du và nếu kim du bằng nhau sẽ lấy theo cấp độ cường hóa.
Các bạn lưu ý: 
- Chỉ lấy kết quả là Vũ Khí
- Sau khi các bạn báo danh, chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra trên hệ thống và sẽ xác nhận vấn đề hợp lệ của các bạn trong 1 ngày. Vì vậy, khi các bạn báo danh sự kiện vui lòng để món đồ trong thời gian 1 ngày để chúng tôi kiểm tra. Nếu theo như hệ thống chúng tôi kiểm tra không trùng khớp với những gì các bạn cung cấp thì bài thi của các bạn sẽ bị loại.
- Kết quả sẽ được tổng hợp và công bố phát thưởng sau khi sự kiện kết thúc 1 ngày.
- Trường hợp 2 vũ khí bằng cấp chế tạo, kim du, cường hóa sẽ là đồng Hạng Nhì.
Phần thưởng:
- Hạng Nhất: 5000 vạn bạc, 50000 uy danh, 3 bùa chế tạo +13, 1000 quỷ bài.
- Hạng Nhì: 2000 bạn bạc, 20000 uy danh, 3 bùa chế tạo +12, 500 quỷ bài.
Các bạn vui lòng báo danh sự kiện Tuyệt Thế Thần Binh

Trang Bị Hoàng Kim
Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi đạt 1 set đồ +10 như hình sẽ được nhận 1000 vạn bạc, 5000 uy danh.
Và cung cấp đầy đủ thông tin sau:
Máy chủ:
Tên nhân vật:
Viet ID:
Hình ảnh sự kiện  
Lưu ý:
Các bạn vui lòng báo danh đúng topic để chúng tôi có thể dễ dàng tổng hợp 

Trân trọng!
Tình Kiếm Sứ Giả

Recent Post

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...