Cực HOT

Thủy Hử 3D – Tri Ân VIP Gamer

 
Tri Ân VIP Gamer
Thời gian: 0h00 ngày 07/08/2013 – 23h59 ngày 09/08/2013
Nội dung: Trong thời gian sự kiện đăng nhập liên tục 3 ngày nhận ngay quà tặng, quà tặng sẽ phụ thuộc vào cấp VIP của bạn, cụ thể như sau:

VIP0: 10 vạn bạc + 50 thể lực
VIP1: 15 vạn bạc +100 thể lực
VIP2: 20 vạn bạc +100 thể lực
VIP3: 20 vạn bạc + 100 thể lực + 1 đá sao cam (có xác suất)
VIP4: 20 vạn bạc + 100 thể lực + 1 đá sao đỏ (có xác suất)
VIP5: 20 vạn bạc, 100 thể lực + 1 hình xăm cam (có xác suất)
VIP6: 20 vạn bạc + 200 thể lực + 1 hình xăm cam, 1 hình xăm đỏ (có xác suất)
VIP7: 30 vạn bạc + 200 thể lực + 1 Rương Bang Chiến + Đao Bôn Lôi, Đao Trục Ảnh (có xác suất)
VIP8: 40 vạn bạc + 200 thể lực + 2 Rương Bang Chiến + Đao Bôn Lôi, Đao Trục Ảnh, Đao Long Lân, Đao Tham Lang (có xác suất)
VIP9: 50 vạn bạc + 300 thể lực + 3 Rương bang chiến + Đao Bôn Lôi, Đao Trục Ảnh, Đao Long Lân, Đao Tham Lang, Giày Trục Ảnh (có xác suất)
VIP10: 100 vạn bạc + 500 thể lực + 10 đá sao đỏ + 10.000 chiến công + 5 Rương Bang Chiến + Đao Bôn Lôi, Đao Trục Ảnh, Đảo Long Lân, Đao Tham Lang, Giày Long Lân, Giày Tham Lang (có xác suất)


Yêu cầu nhận thưởng:
Đăng nhập liên tục 3 ngày trong thời gian diễn ra sự kiện
Phần thưởng sẽ được gửi tới người chơi vào ngày cuối cùng của sự kiện và với mức phần thưởng dựa theo cấp VIP của người chơi.

Trân trọng,
Lương Sơn Chi Chủ

Recent Post

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...