Cực HOT

Submit Blog Lên Các Công Cụ Tìm Kiếm


Các công cụ tìm kiếm đóng vai trò rất quan trọng trong việc đưa website của bạn đến với mọi người cũng như giúp cho lượng truy cập blog của bạn tốt hơn. Tuy nhiên có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến lượng truy cập trong đó bao gồm: SEO, PPC, Ads netword…

Để có một vị trí tốt trên Google hay các công cụ tìm kiếm khác, thì bạn phải có một lượng nội dung tốt và các backlinks từ các site liên quan hay uy tín và cấu trúc website phù hợp với các tiêu chí của công cụ tìm kiếm.

Khi bạn đăng ký blog của bạn lên các công cụ tìm kiếm, thì blog của bạn đươc index bởi các công cụ tìm kiếm chính như Google, Yahoo va MSN chỉ là vấn đề thời gian. Cách tốt nhất để cho website của bạn được index nhanh nhất là đặt blog link của bạn lên 2 hay 3 sites có PR5 trở lên, thì Blog của bạn sẽ được index trong 48 giờ.


Nếu bạn muốn biết blog hay site của bạn đã được index bởi công cụ tìm kiếm hay chưa, bạn chỉ cần nhập blog url của bạn vào công cụ search. Nếu bạn thấy blog site của bạn xuất hiện trên trang 1, bạn không cần phải submit nó nữa.

Bạn chỉ cần submit url chính của blog giả sử: http://blogname.blogspot.com, bạn không cần phải submit hết tất cả các trang con trong blog của mình vì nó sẽ tự động index bởi công cụ tìm kiếm. Ngoài ra bạn nên submit sitemap blog của bạn, vì nó sẽ giúp cho công cụ tìm kiếm update và crawl trang blog của bạn tốt hơn.

Dưới đây là một số công cụ tìm kiếm chủ yếu:

 Đây là một số website sẽ giúp bạn submit lên các công cụ tìm kiếm nhanh và dễ dàng hơn:

Chúc các bạn vui vẻ trong ngày lễ của các Bà Mẹ hôm nay.

Recent Post

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...