Cực HOT

Marquee Code - Văn Bản Cuộn

Thuật ngữ HTML Marquee được sử dụng để tạo ra một di chuyển hoặc văn bản trượt . Các văn bản có thể di chuyển trên màn hình theo chiều ngang hoặc theo chiều dọc ở một tốc độ nhất định được định dạng bởi người tạo . Lưu ý , tuy nhiên , các Marquee nhìn có vẻ đẹp cho các định dạng thông báo di chuyển , quảng cáo, báo giá, hoặc liên kết , nhưng có quá nhiều hình ảnh động trong Blog của bạn có thể phân tâm và gây phiền cho độc giả của bạn  . Microsoft đã đưa ra với các tag marquee và trong khi hầu hết các trình duyệt hỗ trợ nó, W3 không chấp nhận nó

Marquee Attributes

behavior="scroll"
behavior="alternate"
behavior="slide"

Lệnh này sẽ xác định các văn bản sẽ di chuyển theo hướng nào. Chế độ Mặc định là Di chuyển . Nếu hành vi đó không được chỉ định , nếu behavior="scroll" văn bản sẽ di chuyển từ một đầu này sang đầu khác . Trường hợp hành vi này là behavior="alternate" "thay thế" các văn bản sẽ di chuyển qua lại . behavior="slide" Slide dường như có tác dụng tương tự như Di chuyển trong trình duyệt Firefox . Trong Internet Explorer , các văn bản dưới slide có thể di chuyển một đầu và dừng lại .

direction="left"
direction="right"
direction="up"
direction="down"

Mặc định là "left", nếu các hướng di chuyển không được mặc định, đoạn text sẽ di chuyển từ phải sang trái.

loop="3"

"Loop" Điều này đặt ra số lượng thời gian các vùng chọn trong marquee sẽ di chuyển . Ví dụ, trong Internet Explorer , nếu số lượng là 3 , các văn bản sẽ di chuyển 3 lần và dừng lại . Lệnh này có thể được bỏ qua bởi Firefox và các văn bản tiếp tục di chuyển . Đối với cả hai trình duyệt , nếu không có giá trị được quy định cụ thể hoặc nếu thuộc tính này được bỏ qua , vùng chọn sẽ di chuyển hay vòng lặp liên tục .scrollamount="1"

Đây là số lượng di chuyển (tính bằng pixels ) . Nếu số là 1 , văn bản di chuyển 1 pixel mỗi lần di chuyển và do đó cuộn với tốc độ chậm . Nếu thuộc tính này chưa được nêu rõ , giá trị mặc ​​định là 6. Số lượng cao hơn , văn bản sẽ di chuyển nhanh hơn  .

scrolldelay="100"

Điều này được sử dụng để thiết lập khoảng thời gian giữa mỗi động tác di chuyển trong mili giây . Giá trị mặc định là 85. Ở đây, giá trị càng cao , tốc độ cuộn văn bản càng chậm . Một giá trị nhỏ hơn 60 sẽ được bỏ qua và thay thế bằng giá trị 60 . Trong Internet Explorer , nếu bạn thực sự muốn các văn bản để phóng to ở tốc độ chớp nhoáng , bạn có thể thiết lập một chế độ chậm trễ nhỏ như 20 và chỉ định các thuộc tính truespeed là đúng ( xem bên dưới) .

truespeed="true"
truespeed="false"

Điều này cho trình duyệt có hoăc không để dính vào các giá trị scrolldelay thấp hơn 60 mà bạn đã thiết lập . Giá trị mặc định là sai và trình duyệt sẽ bỏ qua các giá trị dưới 60 . Thiết lập là đúng nếu bạn muốn trình duyệt để tuân thủ với giá trị scrolldelay thấp và có các văn bản di chuyển rất nhanh .

bgcolor: rgb(255,0,0)">#XXXXXX"

Nếu bạn muốn thay đổi màu sắc background của toạn text, bạn có thể thay đổi bằng các đoạn code cụ thể, ví dụ như #XXXXXX. Bạn có thể lên Google và Search HTML background Code và chọn một code mình thích.

height="50px"
height="80%"

Bạn có thể thiết lập chiều cao của marquee box theo pixels hay giá trí theo %. Giá trị mặc định là độ cao của của các văn bản trong marquee box.

width="200px"
width="80%"

Giống như ở trên, bạn có thể thiết lập độ rộng của marquee box theo pixels hay %. Chiều rộng mặc định là chiều rộng của khung vùng văn bản được chọn xuất hiện .

vspace="20px"
vspace="80%"

Trong Internet Explorer , bạn có thể thiết lập lề trên và dưới bên ngoài các văn bản di chuyển bằng cách thiết lập một biên ( không gian theo chiều dọc ) vspace pixels hoặc tỷ lệ phần trăm giá trị .

hspace="20px"
hspace="80%"

Bạn cũng có thể thiết lập lề trái và bên phải bên ngoài các văn bản di chuyển bằng cách nêu rõ một giá trị trong hspace ( theo chiểu ngang ) theo pixel hoặc phần trăm .

Bạn sẽ chèn thẻ marquee code ở đâu?

Bạn có thể chèn nó vào Header, Footer, Sidebar, hay blog post.
Để marquee xuất hiện trên hay dưới Header hay Blog Posts, Bạn phải  Add Page Element trong Header hay trong Post Body.

Vào Template -> Page Elements -> Add a Page Element, chọn HTML/JavaScript để chèn marquee code.
Nếu bạn muốn marquee code xuất hiện trong bài post, bạn có thể chèn thẻ vào bất cứ đâu trong bài post khi bạn đang trong chế độ soạn thảo văn bản ở chế độ "HTML"

Marquee HTML Code

Example 1


<marquee bgcolor="#ffffcc">Text scrolls from right to left by default.</marquee>
Text scrolls from right to left by default.


Example 2

<marquee behavior="alternate" width="80%" bgcolor="#ffffcc">Bouncing text using the alternate behavior.</marquee>
Bouncing text using the alternate behavior.


Example 3

<marquee scrolldelay="150" direction="up" width="300px" height="100px" bgcolor="#ffffcc">Text scrolls upwards.

For the text to appear in the next line, add this tag <p></p> after the previous line.</marquee>
Text scrolls upwards.For the text to appear in the next line, add this tag after the previous line.


Example 4


<marquee hspace="50%" direction="down" scrollamount="2" height="100px" bgcolor="#ffffcc">Text scrolls downwards.

For the text to appear in the next line, add this tag <p></p> after the previous line.</marquee>
Text scrolls downwards. For the text to appear in the next line, add this tag after the previous line.


Example 5

<span style="color:#F6358A; font-weight:bold;"><marquee direction="right" scrollamount="3" bgcolor="#333333">Text scrolls from left to right.</marquee></span>
Text scrolls from left to right.

Example 6

<span style="color:#6AFB92; font-size:xx-large; font-family:fantasy; font-weight:bold;"><marquee direction="right" scrollamount="3" bgcolor="#333333">Text scrolls from left to right.</marquee></span>
Text scrolls from left to right.

Example 7

<marquee bgcolor="#ffffcc" onmouseover="this.stop()" onmouseout="this.start()">Text scroll pauses when the mouse hovers over it and starts again when the mouse is moved out of the text.</marquee>
Text scroll pauses when the mouse hovers over it and starts again when the mouse is moved out of the text.
Recent Post

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...