Cực HOT

Tạo Digg Button trong Blogspot hay Blogger


Sau Đây chúng tôi sẽ hướng dẫn từng bước một để thêm vào một nút Digg  hoàn toàn tự động đếm thời gian thực lượng Digg và và lượng vote cho tất cả các bài đăng trên blog . Digg là một trang web xã hội nơi người mà bạn có thể tìm được nhiều bài viết hay hoặc bạn có thể gửi nội dung bạn muốn chia sẻ lên đó . Nếu bạn có một câu chuyện hay , các thành viên sẽ ' digg ' bài và viết lời bình . Là một chủ sở hữu blog , bạn cũng muốn cho người viếng thăm blog của mình dễ dàng “digg” bài viết của bạn .

Bộ đếm và nút Vote tự động.

Trước khi bạn them Digg and vote button vào blog, bạn nên lưu ý những điều sau đây :

1. Blog của bạn nên được thiết lập ở chế độ Save Post Pages . Post Page là Các trang bài viết được lưu trữ và xuất bản trên trang web. Mỗi bài viết sẽ có một URL duy nhất , và đó là yêu cầu của Digg trước khi bạn muốn gừi bất cứ bài viết cá nhân nào. Để xác minh hoặc kích hoạt nó , bạn đăng nhập vào Bảng điều khiển Blogger của bạn . Trong Cài đặt (under settings) => Lưu trữ (Archiving) , thiết lập " Enable Post Pages (kích hoạt các trang post) ? " chọn nút " Có" hay “yes” và lưu các thiết lập .

2. Hướng dẫn này sẽ đặt một nút Digg cho mỗi bài . Vì vậy bạn có thể lựa chọn bài mà bạn muốn bao gồm hoặc loại trừ  Digg button . Nếu bạn muốn có một nút Digg trong một số bài viết , đọc phần sau của bài viết này  "Digg Button cho bài viết chọn lọc . "

3. Đoạn code sẽ đọc các URL blog của bạn và các URL này được sử dụng như một bản tóm tắt bài viết khi gửi lên Digg

Trong "Template " , nhấp vào tab "Edit HTML" . Bạn lên download template và lưu nó vào một tập tin văn bản . Bạn cũng có thể nhấp vào liên kết "Bản mẫu Download" để down về hoàn toàn tự động . Đây là một trong hai bước cần thiết bất cứ khi nào bạn muốn thay đổi mẫu trong blogspot . Bước thứ hai là " Xem trước hay preview lại " những thay đổi mới , và lưu các thay đổi chỉ khi bạn cảm thấy thực sự hài lòng . Các sao lưu mà bạn đã lưu trong một file văn bản sẽ có ích khi bạn vô tình bấm vào nút lưu các thay đổi mà không cần xem trước chúng . Với một bản sao lưu , bạn có thể dễ dàng khôi phục lại các mẫu như cũ.

Add Digg button to Blogger or Blogspot

Click vào mục “Expand Widget Templates”. Bạn kéo trỏ chuột xuống để tìm đoạn code trong templage
<p><data:post.body/></p>


Nếu bạn muốn đoạn Digg button xuất hiện ỏ góc trên bên phải của bài viết, bạn thay đoạn code trên bằng đoạn code sau.
<div style='float:right; margin-left:10px;'>
<script type='text/javascript'>
digg_url=&quot;<data:post.url/>&quot;;
</script>
<script src='http://digg.com/tools/diggthis.js' type='text/javascript'/>
</div>
<p><data:post.body/></p>


Và đây là kết quả

Add Digg button to Blogger or Blogspot

Nếu bạn muốn Digg button xuất hiện ở phận cuối của bài viết, bạn thay bằng đoạn code này..

<p><data:post.body/></p>
<div style='float:right; margin-left:10px;'>
<script type='text/javascript'>
digg_url=&quot;<data:post.url/>&quot;;
</script>
<script src='http://digg.com/tools/diggthis.js' type='text/javascript'/>
</div>


Kết quả

Add Digg button to Blogger or Blogspot

Nếu bạn muốn nó xuất hiện ỏ góc trên, bên trái, thì bạn thay đổi bản canh lề.
<div style='float:left; margin-right:10px;'>
<script type='text/javascript'>
digg_url=&quot;<data:post.url/>&quot;;
</script>
<script src='http://digg.com/tools/diggthis.js' type='text/javascript'/>
</div>
<p><data:post.body/></p>


Bạn sẽ nhận được kế quả này:

Add Digg button to Blogger or Blogspot
 Digg has another compact button. If you insert this code:-

<div style='float:right; margin-left:10px;'>
<script type='text/javascript'>
digg_url=&quot;<data:post.url/>&quot;;
digg_skin=&quot;compact&quot;;
</script>
<script src='http://digg.com/tools/diggthis.js' type='text/javascript'/>
</div>
<p><data:post.body/></p>


Bạn có thể thay đổi màu sắc của background.

<div style='float:right; margin-left:10px;'>
<script type='text/javascript'>
digg_url=&quot;<data:post.url/>&quot;;
digg_bgcolor=&quot;#BDEDFF&quot;;
digg_skin=&quot;compact&quot;;
</script>
<script src='http://digg.com/tools/diggthis.js' type='text/javascript'/>
</div>
<p><data:post.body/></p>


Kết quả
Add Digg button to Blogger or Blogspot

Bạn có thể xem thêm code về màu sắc tại đây Hexadecimal HTML color code list.

Automatic Count Button in Blog Footer

[Update]Hướng dẫn này sẽ giúp bạn thêm Digg button vào trong Blog footer. Bạn đăng nhập vào blogspot và vào muc setting, chọn expand widget và tìm đoạn code blog footer trong templage

<p class='post-footer-line post-footer-line-2'>
<span class='post-labels'>
<b:if cond='data:post.labels'>
<data:postLabelsLabel/>
<b:loop values='data:post.labels' var='label'>
<a expr:href='data:label.url' rel='tag'><data:label.name/></a><b:if cond='data:label.isLast != "true"'>,</b:if>
</b:loop>
</b:if>
</span>
</p>


Nếu bạn muốn Digg button xuất hiện ngay sau "các nhãn"- "labels", Bạn thêm đoạn code Digg button vào đoạn code ở trên vào vị trí thích hợp mà bạn muốnKết quả:
Add Digg button to Blogger or Blogspot

Move the Digg button code above the labels if you'd like. Experiment a little. Just remember to preview the template and not to save it unless you are satisfied.

Digg Button in Blog Footer

Bạn có thể thêm đoạn code sau nếu bạn muốn thấy Digg button cho toàn bộ trang trong blog

Bạn tìm đoạn code giống phía dưới (<div class='post-body'>
<p><data:post.body/></p>
<div style='clear: both;'/> <!-- clear for photos floats -->
</div>)
và chèn đoạn code màu đỏ ở dưới vào như hình ở bên dưới  (in red):-

<div class='post-body'>
<p><data:post.body/></p>
<div style='clear: both;'/> <!-- clear for photos floats -->
</div>

<div style="float:right; margin-left:10px;">
<a expr:href='"http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=" +
data:post.url + "&amp;title=" + data:post.title'
target='_blank'><img border="0" alt="Digg this" src="http://digg.com/img/badges/91x17-digg-button.gif"/></a></div>


Kết quả

Add Digg button to Blogger or Blogspot

 Digg Button cho bài viết chọn lọc

Với hướng dẫn này bạn có thể thêm nút Digg vào môt trong số những bài viết mà bạn muốn readers Digg.
Đầu tiên bạn vào Digg tools site để chọn một Digg button mà bạn thích.
Digg Digg Digg Digg Digg Digg

Digg Digg Digg Digg

Digg

Nhớ chú ý image URL. Ví dụ,  image URL của button Digg này là
http://digg.com/img/badges/91x17-digg-button.gif


Viết và xuất bản bài viết. Kế tiếp, bạn phải refresh lại trang và click vào phần title của của bài viết. Bạn sẽ được đưa đến mục post pages. Tại đây bạn phải nhó URL của bài viết bạn muốn Digg, và bạn chèn nó vào phần màu cam như hình bên dưới (url bài viết của bạn). Nếu bạn muốn thay đổi hoặc chọn hình cho Digg button, bạn chèn đoạn url image nào mà bạn thích vào muc màu xanh như hình dưới.

<a href="http://digg.com/submit?phase=2&url=URLofyourstory" target="_blank"><img border="0" alt="Digg my article" src="http://digg.com/img/badges/91x17-digg-button.gif"/></a>


Bây giờ bạn quay lại bài viết và Edit nó. Chọn “Edit HTML” . Copy đoạn code trên và paste vào bất cứ vị trí blog article nào mà bạn thích. “Preview” và nếu bạn cảm thấy hài lòng, “Publish”.

360xu cach tao blog


Recent Post

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...