Cực HOT

Chèn hình ảnh vào blogger header


Chúng tôi đã nhận thấy một số thay đổi và các tính năng mới bổ sung trong việc bố trí Blogger layout . Một trong những thay đổi đáng chú ý nhất và được nhiều mong đợi nhất là sự dễ dàng thêm một hình ảnh hoặc hình ảnh banner vào Header Blogger. Tuy nhiên, đối với nhiều blogger mới, những người không quá quen thuộc với code , chúng tôi nghĩ rằng bằng cách sử dụng các tính năng mới nhất của Blogspot sẽ là một cách dễ dàng hơn để tạo ra các hình ảnh tiêu đề them sắc nét .

Bạn nên lưu ý rằng khi bạn sử dụng tính năng này , hình ảnh sẽ xuất hiện như là một bức nền background trong phần Tiêu đề và mô tả .

Chèn hình ảnh vào Header.

Giả sử rằng bạn có một hình ảnh đã sẵn sàng mà bạn muốn đặt trong Header Blogger của bạn . Bạn vào Chỉnh sửa hình ảnh, và thay đổi kích thước bằng cách sử dụng phần mềm chỉnh sửa ảnh . Bạn có thể down các phần mềm chỉnh sửa ảnh miễn phí của Google's Picasa or Irfanview nếu như bạn không có. Lưu hình ảnh trong máy tính của bạn hoặc tải lên vào một máy chủ lưu trử hình ảnh .

Login vào Dashboard. Vào Template -> Page Elements. Click vào  Edit Header.


Background Image for Blogger Header (New)

Bạn sẽ thấy rằng bây giờ bạn có thể tải lên một hình ảnh vào tiêu đề của bạn từ máy tính của bạn hoặc từ các trang web . Sau khi tải lên các hình ảnh , Lưu thay đổi và Xem Blog của bạn . Nếu bạn không hài lòng với hình ảnh , quay trở lại để chỉnh sửa tiêu đề của bạn một lần nữa .

  Vào lúc này, bạn sẽ thấy các tùy chọn hình ảnh " Vị trí" của hình ảnh.

Background Image for Blogger Header (New) 

Nếu bạn chọn "Behind title and description" , hình ảnh sẽ xuất hiện như là một bức nền phía sau và bất cứ điều gì bạn ghi trên tiêu đề và mô tả của bạn sẽ không được hiển thị trên hình ảnh .
Nếu bạn chọn " Instead of title and description " , bạn sẽ thấy chỉ có hình ảnh và tiêu đề và mô tả được ẩn từ chế độ view . Tuy nhiên , với tùy chọn này , hình ảnh có thể click và tự động liên kết đến trang Blog của bạn .
Recent Post

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...