Cực HOT

Tạo Twitter Bird flying


Hi, Trong phần này tôi xin chia sẻ một widget mới và rất hấp dẫn với các bloggers. Tôi chắc rằng hình ảnh chú Chim nhỏ xinh xắn, biểu tượng của Twitter rất là gần gũi với bloggers, trong bài này chúng ta sẽ trang trí các chú Chim Twitter bay lượn trong blog. Bước 1: Bạn nên thận trọng Save Template trước khi bạn thay đổi bất cứ thứ gì trên blog của bạn.

Bước 2: Bạn login vào blog>> dashboard>> design >> add widget >>  copy và paste đoạn code trên vào thẻ html/javascript .Để chú Chim Twitter xuất hiện trên từng bài post, bạn dùng đoạn code dưới

<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>

</script>

<script type="text/javascript">

var twitterAccount = &quot;Your Twitter User Name Here!&quot;;

tripleflapInit();

</script>

<span style="font-size:11px;position:absolute;"><a title='Blogger Widget bysomeone' href=" http://360xu.blogspot.com" target='_blank'><img border='0' src='http://img1.blogblog.com/img/blank.gif'/></a></span><a href=" http://360xu.blogspot.com" target="_blank">Best Blogger Gadgets</a>

</b:if>

Để chú Chim Twitter xuất hiện trên toàn bộ blog, bạn dùng đoạn code dưới


<script type="text/javascript" src="http://bloggerblogwidgets.googlecode.com/files/way2blogging.org-tripleflap.js">

</script>

<script type="text/javascript">

var twitterAccount = &quot;Your Twitter User Name Here!&quot;;

tripleflapInit();

</script>

<span style="font-size:11px;position:absolute;"><a title='Blogger Widget bysomeone' href=" http://360xu.blogspot.com" target='_blank'><img border='0' src='http://img1.blogblog.com/img/blank.gif'/></a></span><a href=" http://360xu.blogspot.com" target="_blank">Best Blogger Gadgets</a>

Bước 3: Cuối cùng bạn thay "your twitter user name here" với twitter acount name của bạn

DEMO
Chúc vui vẻ

Recent Post

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...