Cực HOT

Tạo Dropdown Menu Blogger

Đây là 2 thanh dropdown menu Trong Blogspot minh họa: Thanh menu nhỏ gọn này giúp bạn tiết kiệm rất nhiều không gian trong sidebar trên blog của bạn. Nó cũng có thể được sử dụng cho các link liên kết, các quảng cáo, vv Nếu bạn muốn mở các trang trong cùng một cửa sổ bạn có thể thử và thay thế "window.open" trong các mã với "window.location.replace".
Bạn copy và paste đoạn code dưới vào HTML widget. Nhớ thay các liên kết link bằng links hay Urls của bạn, thay đổi tiêu đề "title" cho links hay urls.


* Để thay đổi độ rộng của dropdown menu, bạn chỉ cần thay style = "width: 160px;" * Thay đổi số 160 đến bất kỳ chiều rộng mong muốn mà bạn lựa chọn.

<div class="widget-content"><br /><select onchange="window.open(this.options[this.selectedIndex].value,'_blank')" style="width: 160px;" name="menu" size="1"><option selected="selected" value="0">   This is your Title <br /><option value="http://hotwidgets.blogspot.com">Hot Widgets<option value="http://widgetsforfree.blogspot.com">The Best Widgets<br /><option value="http://jpamorgan.com/">jpamorgan<br /><option value="http://hotwidgets.blogspot.com/2008/02/hot-blogger-templates.html/">Hot Blogger Templates<br /><option value="http://hotwidgets.blogspot.com/2008/02/gmail-toolbox-60-tools-and-resources.html">Gmail tools and Resources<br /><option value="  http://widgetsforfree.blogspot.com/2008/03/drop-down-menu-bar.html">Get this widget</select></div>

Những đoạn code màu đỏ bạn thay Url của bạn và đổi title của links.

Recent Post

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...