Cực HOT

Đổi Favicon Trong Blogger


Blogger cung cấp tất cả các blog với một icon hình chữ "B" màu cam orange "B" blogger favicon. Có riêng một favicon độc đáo cho blog của bạn là một cách tuyệt vời để nói lên nét riêng biệt độc đáo trong blog của bạn. Những hình ảnh 16x16 pixel nhỏ nhất chắc chắn sẽ giúp blog của bạn nổi bật hơn trong thế giới blog blogspot.


Favicon Là Gì?

 Favicon là một hình nhỏ 16X16 nằm trên thanh url blog của bạn.Làm thế nào để thay đổi Favicon

  1. Đầu tiên bạn vào Layout >Edit HTML trong Blogger Dashboard.
  2. Nên Backup template blog của bạn khi thay đổi bất cứ gì!
  3. Bạn copy và paste đoạn code dưới vào sau/ below  thẻ </head> trong template.
  4. <link href='http://bsaves.com/HowHero/Blogger%20Templates/moonspot/images/favicon.ico' rel='shortcut icon' type='image/vnd.microsoft.icon' /> <link href='http://bsaves.com/HowHero/Blogger%20Templates/moonspot/images/favicon.ico' rel='icon'/>
  5. Giờ bạn save template. (bạn nhớ thay http://bsaves.com/HowHero/Blogger%20Templates/moonspot/images/favicon.ico bằng favicon riêng bạn tao )
  6. Nhớ refresh lại trang blog của bạn hay xóa cookies để tính năng bạn ới thay đổi được cập nhật.

Tạo riêng Favicon

  1. Vào đây tìm hiểu thêm cách tao Favicon.
  2. http://www.favicon.cc
  3. Bạn có thể "host" hình favicon blogger bạn tạo tại những site này  ImageShack; PhotoBucket; Flickr; etc.
  4. Bạn có thể thử Favicon Generator Tool công cụ này giúp bạn dể dàng hơn trong việc tao Favicon

Recent Post

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...