Cực HOT

URLs tips Trong Blogger

Welcome To My Blog


Nhanh chóng cung cấp cho trang web của bạn một cảm giác cá nhân bằng cách bao gồm một thông điệp chào mừng trên trang của bạn hoặc trong một hộp cảnh báo bật lên khi tải trang của bạn.

Nếu bạn muốn dùng một lời chào thông điệp, bạn copy và dán đoạn code dưới vào phần BODY của template.
Note: nhớ là luôn luôn đánh dấu/tick vào muc  "expand widget" -"mở rông tiện ích"

<SCRIPT LANGUAGE=JAVASCRIPT TYPE="TEXT/JAVASCRIPT">
<!-- Hide script from old browsers
if (document.referrer != '')
document.write('Thanks for visiting from ' + document.referrer);
//-- Stop hiding script -->
</SCRIPT>Nếu bạn muốn môt hộp thư thoại cảnh báo, bạn copy và paste đoạn code sau vào phần HEAD của template
<SCRIPT LANGUAGE=JAVASCRIPT TYPE="TEXT/JAVASCRIPT">
<!-- Hide script from old browsers
if (document.referrer != '')
alert('Thanks for visiting from ' + document.referrer);
//-- Stop hiding script -->
</SCRIPT>ChÚC VUI VẺ

Recent Post

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...