Cực HOT

Thêm Mục Reply Vào Blogger Comments
STEP #1
Bạn Log in vào Blogger, vào mục Layout -> Edit HTML
và nhớ đánh dấu hộp "Expand Widget Templates"

STEP #2
Giờ Thì bạn tim/ find (CTRL+F) đoạn code ở dưới trong template:


<b:include data='comment' name='commentDeleteIcon'/> </span>
Bạn copy và dán đoạn code ở dưới vào sau/ just after đoạn code ở trên

Code:<span><a expr:href='&quot;https://www.blogger.com/comment.g?blogID=YOUR BLOG ID HERE&amp;postID=&quot; + data:post.id + &quot;&amp;isPopup=true&amp;postBody=%40%3C%61%20%68%72%65%66%3D%22%23&quot; + data:comment.anchorName + &quot;%22%3E&quot; + data:comment.author + &quot;%3C%2F%61%3E#form&quot;' onclick='javascript:window.open(this.href, &quot;bloggerPopup&quot;, &quot;toolbar=0,location=0,statusbar=1,menubar=0,scrollbars=yes,width=450,height=450&quot;); return false;'><img alt='Reply To This Comment' src='YOUR REPLY BUTTON IMAGE URL HERE'/></a></span>Giờ thì bạn cần thay đoạn text màu BLUE bằng "Blog ID" của bạn và đoạn text màu RED bằng "Reply Button Image Url" bạn thích. Bạn có thể chọn những hình ở dưới

Now click Save Template


Important ! 
  Để đoạn code trên hoạt động tốt và đúng, bạn cần nhập chính xác blog Id của bạn .
Vậy blog ID là gì??
Bạn vào mục layout page, posting page or bất cứ trang nào, và bạn copy blog I.D. trên thanh address bar như hình vẽ


Chọn những reply buttons nào dưới đây mà bạn thích
http://2.bp.blogspot.com/_WvACVGW1iPE/S7WNVXEpzbI/AAAAAAAABBE/-oKIce3D_i0/s320/reply01.png

 http://4.bp.blogspot.com/_WvACVGW1iPE/S7WNYimWsdI/AAAAAAAABBM/n5b9btyk_jM/s320/reply03.png

 http://1.bp.blogspot.com/_WvACVGW1iPE/S7WNbaXMiaI/AAAAAAAABBU/TRjA89kouEw/s320/reply04.png

 http://4.bp.blogspot.com/_WvACVGW1iPE/S7WNjwI1_jI/AAAAAAAABBc/aZ0s2iB6aOU/s320/reply02.png

 http://1.bp.blogspot.com/_WvACVGW1iPE/S7WNmlf7dkI/AAAAAAAABBk/7muFjwSlGE4/s320/reply05.png

Recent Post

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...