Cực HOT

Thay Đổi Urls Trong Blog

Hướng dẫn này sẽ giải thích làm thế nào để tự động tạo ra các url ngắn (sử dụng (using the bit.lyAPI) ) cho mỗi bài viết Blogger, và hiển thị URL trong một hộp ở cuối mỗi bài đăng.Bây giờ sử dụng , using bit.ly’s API, tính năng mặc định của Twitter,chúng ta có thể tao ra các URL ngắn cho các bài viết mới trong Blogger.
Tutorial Step by Step1.Login to vào Blogger dashboard > Layout > Edit HTML  và bạn nhớ đánh dấu / check the "Expand Widget Templates" box.
Lưu ý: bạn nên sao chép blogger code template của bạn trước ra file, sau đó mới tiến hành thay đổi này, trừ trường hợp bạn không thích nó hay nó không có gì là mới mẻ với bạn
 
Giờ thì bạn tìm (CTRL+F) đoạn mã sau trong template:

</head>
Và trước nó bạn copy và dán đoạn code sau vào / And immediately before it, paste this code:

<script type="text/javascript" charset="utf-8" src="http://bit.ly/javascript-api.js?version=latest&amp;login=YOURUSERNAME&amp;apiKey=YOURAPIKEY"></script>

<script type="text/javascript" charset="utf-8">

BitlyClient.addPageLoadEvent(function(){

BitlyCB.myShortenCallback = function(data) {

// this is how to get a result of shortening a single url

var result;

for (var r in data.results) {

result = data.results[r];

result['longUrl'] = r;

break;

}

document.getElementById("shorturl").innerHTML = "Share this link: &lt;input type='text' value='" + result['shortUrl'] + "' name='bitlyurl'/&gt;";

}

BitlyClient.shorten(document.location, 'BitlyCB.myShortenCallback');

});

</script>Note: Nhớ là thay đổi YOURUSERNAME bằng usernam mà bạn đăng ký tại Bit.ly Username và YOURAPIKEY với bit.ly Api key trước khi bạn nhấn nút save. Bạn sẽ có hai thứ trên khi bạn signup vào bit.ly.


2. Bước này không quan trọng: bước này chỉ thay đổi kiểu dáng của url box. Vì vậy bạn có thể bỏ qua, nếu thích thì bạn vào template, tìm ]]></b:skin> và bạn copy sau đó paste đoạn code dưới trước nó:


form#shorturl { color:#666; font-size:11px }#shorturl input { color:#999; border:1px inset #CDCDCD; padding:1px 5px; }3. Và bước 3 bạn cần chọn nời nào bạn muốn đặt shorted links ở đâu. Muốn làm điều này, bạn vào Blogger Template tìm đoạn code dưới ,nhưng nhớ là phải đánh dấu hay tick vào Expand the Template box trước khi bạn thay đổi
<div class='post-footer-line post-footer-line-3'>

</div>

  Giờ thì bạn copy và paste đoạn code dưới vào giữa đoạn code ở trên trong Template.
<b:if cond='data:blog.pageType == "item"'><form id='shorturl'/></b:if>

Now click Save Template
Và kết quả là bạn sẽ thấy như hình dưới sau mỗi bài viết mới:

bitlybloggershorturl Show Posts short URL in blogger with bit.ly API key

Note: Nếu bạn muốn biết có bao nhiêu người click vào links. bạn phải là thành viên của bit.ly user. sau đó bạn vào account của bạn và tìm bit.ly login và API code của bạn...
login=bitlymmmmm&apiKey=R_2c11203612a1769b97204826413d57f1

Thay bitlymmmmm bằng user bi.ly đăng nhập của bạn. và R_2c11203612a1769b97204826413d57f1 bằng API code của bạn được cấp sau khi bạn đăng ký thành công, trong mục account. Điều này giúp bạn theo dõi có bao nhiêu người click vào shortened URL.

Recent Post

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...