Cực HOT

Tạo Search Box Cho Blog

Search Box trong blog của bạn sẽ tương tự như hình dướiSTEP #1 Bạn Log in vào Blogger, và vào tiếp Layoutpage-elements

Thêm Gadget of HTML/JavaScript type.

Bạn copy và paste đoạn code cơ bản này vào Gadget
<form id="searchThis" action="/search" style="display:inline;" method="get"><input id="searchBox" name="q" type="text"/> <input id="searchButton" value="Go" type="submit"/></form>
Bạn có thể thay bằng bất cứ từ nào cho searchButton của mình bằng cách thay chữ Go

Search Box của bạn sẽ như thế này:


======================================================

Nếu bạn muốn thêm một số kiểu dáng cầu kì như hình bên dưới
Bạn sử dụng đoạn code dưới


<form id="searchthis" action="/search" style="display:inline;" method="get">
<input id="search-box" name="q" type="text" style="background: #ccccff; border: 2px solid #000066"><input id="search-btn" value="Search" type="submit" style="background: #000066; border: 2px outset #ff0000; color: #ffffff; font-weight: bold;"></form>
Bạn có thể thay đổi, chỉnh sửa đoạn code màu đỏ bằng những style mà bạn thích và phù hợp vời blog template của bạn.

======================================================
Nếu bạn muốn chèn hình như bên dướiSử dụng đoạn mã này

<form id="searchthis" action="/search" style="display:inline;" method="get">
<input id="search-box" name="q" type="text" value="Enter search terms"><input id="search-btn" value="Search" type="image" src="http://www.iconlet.com/icons/crystal09/16x16/search.png" style="margin-left: 5px; margin: 3px 0 0 5px;"/></form>

Bạn thay đường url màu đỏ trên bằng hình ảnh mà bạn thích.
======================================================
Blogger Search Box Code

<form id="searchthis" action="YOUR BLOG URL/search" style="display:inline;" method="get">
<strong>YOUR SEARCH BOX TITLE<br/></strong>
<input id="b-query" maxlength="255" name="q" size="20" type="text"/>
<input id="b-searchbtn" value="Search" type="submit"/>
</form>
Now click Save
 
Chúc Bạn Thành Công

Recent Post

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...