Cực HOT

Tạo Dropdown Menu Cho LablesNếu bạn sử dụng blogspot để tao blog và bạn có nhiều labels /nhãn cho các bài viết của mình. Bạn có thể dùng dropdown menu cho các labels để giúp người đọc tìm kiếm tốt hơn và trang web của bạn xem pro hơn nhiều. Tính năng này không có trong măc định của blogspot, nhưng dể dàng làm được qua các bước đơn giản sau

  Tối ưu hóa labels widget trong Blogger bằng drop-down menu
:

1. Đầu tiên nhớ backup blog của bạn, để nếu bạn không thích tính năng mới, bạn có thể dùng backup để blog trở lại như ban đầu. Bạn vào Blogger Dashboard, Layout > Edit HTML > Download Full Template (tạo backup file)

2. Bạn vào Layout > Edit HTML  trong Blogger dashboard. giờ thì bạn không đánh dấu / do not check mục "Expand Widget Templates" checkbox!
 

3. Bạn tìm đoạn code dưới (nó không hoàn toàn giống chính xác như code ở dưới, blog của mình Label1 là Label12):<b:widget id='Label1' locked='false' title='Labels' type='Label'>

4. Bạn thay thế / replace đoạn code trên bằng đoạn code dưới


<b:widget id='Label1' locked='false' title='Labels' type='Label'>
<b:includable id='main'>
<b:if cond='data:title'>
<h2><data:title/></h2>
</b:if>
<div class='widget-content'>
<br/>

<select onchange='location=this.options[this.selectedIndex].value;' style='width:200px'>
<option>Labels</option>
<b:loop values='data:labels' var='label'>
<option expr:value='data:label.url'><data:label.name/>
</option>
</b:loop>
</select>

<b:include name='quickedit'/>
</div>
</b:includable>
</b:widget>


Now click Save Template

Recent Post

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...