Cực HOT

Animated Notice Box blogger widget
Nếu bạn muốn chào mừng những người ghé thăm blog của mình, hay có những điều gì mới mà bạn muốn chia sẻ, hay chỉ đơn giản là một quảng cáo, bạn có thể dùng tính năng Animated notice box để làm những thứ trên

Bạn Log in vào Blogger

Bạn vào Layout --->Page elements

Click  Add Gadget và chọn Html/Javascirpt

Copy và paste đoạn Code dưới vào gadget

<style>

#info{

border: 1px solid;

margin: 10px 0px;

padding:15px 10px 15px 50px;

background-repeat: no-repeat;

background-position: 10px center;

position:relative;

color: #00529B;

background-color: #BDE5F8;

background-image: url('http://i46.tinypic.com/jzf8tk.jpg');

}

</style><script src="http://code.jquery.com/jquery-1.2.3.min.js" type="text/javascript">

</script><script type="text/javascript">

$(document).ready(function(){

$(".close").click(function(){

$("#info").animate({left:"+=10px"}).animate({left:"-5000px"});

});

$("#info").fadeOut(800).fadeIn(800).fadeOut(400).fadeIn(400)

.fadeOut(400).fadeIn(400);

});</script>

<div id="info">

<a class="close" href="#close" style="float: right;"><img border="0" src="http://1.bp.blogspot.com/_AstD3fky-O0/TOstBn4BMoI/AAAAAAAAAKc/bgYGD5qCds8/s1600/images.jpg" /></a>

This Is Your Message .You can change it to Your need. Click on close button on right to exit this boxThay dòng chữ màu đỏ ở đoạn code trên với những ý tưởng độc đáo của bạn để chào đón your visitors

Now click Save Template

Recent Post

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...