Cực HOT

Thêm Nhạc MP3 Vào BlogHướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách thêm các dòng nhạc hoặc bài hát mp3 trong bài viết blog của bạn. Sự đơn giản của nó là dễ hơn nhiều so với bất cứ thủ thuật khác được tìm thấy trên mạng bởi vì bạn chỉ cần thêm một đoạn mã đơn giản duy nhất vào bài blogspot của bạn. Điều này sẽ có lợi nhiều nhất cho các blogger người điều hành các blog âm nhạc.


STEP #1 Log in to Blogger, go to Layout
page-elements

Add a Gadget of HTML/JavaScript type. 

Then add this code in to it:


<!-- Music Player by http://360xu.blogspot.com -->
<script type='text/javascript'><!--
document.write(unescape('%3C%73%63%72%69%70%74%20%74%79%70%65%3D%22%74%65%78%74%2F%6A%61%76%61%73%63%72%69%70%74%22%20%73%72%63%3D%22%68%74%74%70%3A%2F%2F%73%63%6D%70%6C%61%79%65%72%2E%61%73%77%65%62%2E%69%6E%66%6F%2F%73%63%72%69%70%74%2E%6A%73%22%20%3E%3C%2F%73%63%72%69%70%74%3E'));
//--></script>
<script type="text/javascript"><!--
SCMMusicPlayer.init("{'skin':'skins/tunes/skin.css','playback':{'autostart':'false','shuffle':'false','volume':'50'},'playlist':[{'title':'
your...title...1','url':'http://www.yaaridosti.org/songs_eng/Akon/smack_that_akon(yaaridosti.uk.to).mp3'},{'title':'your...title...2','url':'http://www.yaaridosti.org/songs_eng/Akon/Right%20Now%20(Na%20Na%20Na)%20-%20Akon%20(www.yaaridosti.net).mp3'},{'title':'your...title...3','url':'YOUR MP3 FILE LOCATION'},{'title':'your...title...4','url':'YOUR MP3 FILE LOCATION'},{'title':'your...title...5','url':'YOUR MP3 FILE LOCATION'},{'title':'your...title...6','url':'YOUR MP3 FILE LOCATION'},{'title':'your...title...7','url':'YOUR MP3 FILE LOCATION'},{'title':'your...title...8','url':'YOUR MP3 FILE LOCATION'},{'title':'your...title...9','url':'YOUR MP3 FILE LOCATION'},{'title':'your...title...10','url':'YOUR MP3 FILE LOCATION'},{'title':'your...title...11','url':'YOUR MP3 FILE LOCATION'},{'title':'your...title...12','url':'YOUR MP3 FILE LOCATION'},{'title':'your...title...13','url':'YOUR MP3 FILE LOCATION'}],'placement':'top','showplaylist':'false'}");
//--></script>
<!--End of http://360xu.blogspot.com Music Player script-->


Now click Save
Recent Post

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...