Cực HOT

Thay Đổi Older - Newer Post Link Bằng Tiêu Đề Trong Blogspot

Hôm nay 360xu cách tạo blog mang đến cho bạn một bài viết mới về thủ thuật thay đổi các đường link trong Các bài post mới hơn, Trang chủ và các bài post cũ hơn  liên kết nằm ở dưới cùng của blog của bạn. Chúng là các đường dẫn đến các bài post mới hay cũ trong blog, giúp người đọc di chuyển giữa các trang và các bài viết. Nếu bạn đã từng đến một blog WordPress, bạn có thể thấy rằng nó sẽ hiển thị tiêu đề bài viết thực tế, thay vì cụm từ văn bản cố định.
wordpress style blogger blog pager with post title
Định dạng Blogger vs.WordPress Style


Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách để làm điều đó thay đổi những văn bản tĩnh để tiêu đề bài năng động.

1. JQuery
 Chúng ta sẽ sử dụng jQuery để thay tạo ra sự thay đổi này trong blog, đầu tiên bạn phải tải thư viện JavaScript jQuery. Vào Thiết kế> Edit HTML và dán đoạn mã này trước code </head> trong mẫu của bạn:

<script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.4.4/jquery.min.js">
</script>

Không nên thêm mã này nếu blog của bạn có một số tính năng slider/glider đã được cài đặt. Các tình năng thường chạy trên jQuery, có nghĩa là mã đã được thêm vào mẫu của bạn rồi, bạn không cần phải add đoạn mã trên vào nữa.
Bước 2:
Vào Thiết kế> Page Elements> Thêm Một tiện ích và dán mã này vào một tiện ích HTML / Javascript. Mã này được dựa trên mã gốc của Fiona của ETBlue.

<!-- Post title blog pager by BloggerSentral.com START -->
<style type="text/css"> 
#blog-pager-newer-link {font-size:85%;width:200px;text-align:left;} 
#blog-pager-older-link {font-size:85%;width:200px;text-align:right;} 
</style> 
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function(){ 
var newerLink = $("a.blog-pager-newer-link").attr("href"); 
$("a.blog-pager-newer-link").load(newerLink+" .post-title:first", function() { 
var newerLinkTitle = $("a.blog-pager-newer-link:first").text(); 
$("a.blog-pager-newer-link").text("<< " + newerLinkTitle); 
}); 
var olderLink = $("a.blog-pager-older-link").attr("href"); 
$("a.blog-pager-older-link").load(olderLink+" .post-title:first", function() { 
var olderLinkTitle = $("a.blog-pager-older-link").text(); 
$("a.blog-pager-older-link").text(olderLinkTitle + " >>");//rgt 
}); 
}); 
</script>
<!-- Post title blog pager by BloggerSentral.com END -->
 
Trên các trang bài nó sẽ hiển thị tiêu đề thực tế của các bài viết tiếp theo và trước đó. Trên các trang chỉ mục (ví dụ như trang chủ, các trang label và các trang lưu trữ) nó sẽ hiển thị tiêu đề của bài viết trên cùng của trang chỉ mục tiếp theo và trước đó. Một tooltip với "bài mới hơn" hoặc "bài cũ" sẽ xuất hiện khi bạn di chuyển chuột , làm cho người đọc biết chắc chắn đó là bài viết mới hay cũ.
360 cach tao blog chúc bạn vui vẻ.
 

Recent Post

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...