Cực HOT

Tạo Digital Clock Cho Blogger


Hai úng dụng thông thường hầu hết các blogger và webmaster đặt trên các trang web của mình / blog là một đồng hồ và một Calendar. Khi tìm kiếm trên Internet cho các úng dụng miễn phí, có thể kết quả trong danh sách trên trang Top của google sẽ là clocklink.com và worldtimeserver.com / index.aspx. Trong hướng dẫn này sẽ cho bạn thấy làm thế nào để Thêm các tiện ích đồng hồ flash trong blog của bạn. Một đồng hồ sẽ tạo một cái nhìn đẹp trên trang web. Một đồng hồ là phải cho một trang chủ cá nhân, t blog etc.Isn của diễn đàn thú vị khi bạn nhận được một đồng hồ flash chất lượng cao hoàn toàn miễn phí? bạn có thể thêm đồng hồ flash blog của bạn một cách dễ dàng. nó thực sự nhanh hơn và giao diện blog sẽ đẹp hơn. tất cả các bạn phải làm là làm theo những hướng dẫn dưới đây .. chúng ta hãy cùng làm những bước dưới, và Chúc bạn thành công!! Tôi hy vọng bạn thích các đồng hồ flash này.


1.Bạn đăng nhập vào blogger / Login to your blogger Dashboard and go to Design --> Page Elements.

2.Bạn click vào mục add a Gadget/Click on 'Add a Gadget' on the sidebar.

3.Chọn 'HTML/Javascript' và dán đoạn mã dưới vào, bất cứ code nào bạn thích/Select 'HTML/Javascript' and add the one of code given below

1. Clicking Digital Clock<object><param name="movie" value="http://flash-clocks.com/free-flash-clocks-for-websites/free-flash-clock-33.swf"><embed src="http://flash-clocks.com/free-flash-clocks-for-websites/free-flash-clock-33.swf" width="150" height="150" wmode="transparent"> </embed></object>

 


2. Rotating Silver Clock<object><param name="movie" value="http://flash-clocks.com/free-flash-clocks-for-websites/free-flash-clock-11.swf"><embed src="http://flash-clocks.com/free-flash-clocks-for-websites/free-flash-clock-11.swf" width="150" height="150" wmode="transparent"> </embed></object>
 


3. Black Outline Clock<object><param name="movie" value="http://flash-clocks.com/free-flash-clocks-for-websites/free-flash-clock-24.swf"><embed src="http://flash-clocks.com/free-flash-clocks-for-websites/free-flash-clock-24.swf" width="150" height="150" wmode="transparent"> </embed></object>
 4. Simple Clock<object><param name="movie" value="http://flash-clocks.com/free-flash-clocks-for-websites/free-flash-clock-23.swf">
<embed src="http://flash-clocks.com/free-flash-clocks-for-websites/free-flash-clock-23.swf" width="150" height="150" wmode="transparent"> </embed></object>


5. White Clock<embed src=http://flash-clocks.com/free-flash-clocks-blog-topics/free-flash-clock-175.swf width=200 height=200 wmode=transparent type=application/x-shockwave-flash></embed>


6. Black Clock<embed src=http://flash-clocks.com/free-flash-clocks-blog-topics/free-flash-clock-179.swf width=200 height=200 wmode=transparent type=application/x-shockwave-flash></embed>
7. Clicking Out Digital Clock<embed src=http://flash-clocks.com/free-flash-clocks-blog-topics/free-flash-clock-152.swf width=200 height=200 wmode=transparent type=application/x-shockwave-flash></embed>
 
8. 3D Clock<embed src=http://flash-clocks.com/free-flash-clocks-blog-topics/free-flash-clock-169.swf width=200 height=200 wmode=transparent type=application/x-shockwave-flash></embed>
 


9. House Clock<embed src=http://flash-clocks.com/free-flash-clocks-blog-topics/free-flash-clock-150.swf width=200 height=200 wmode=transparent type=application/x-shockwave-flash></embed>
 
10. Black Cool Clock<embed src=http://flash-clocks.com/free-flash-clocks-blog-topics/free-flash-clock-165.swf width=200 height=200 wmode=transparent type=application/x-shockwave-flash></embed>
 
4. Giờ thì bạn chỉ đơn giản click Save và bạn đã hoàn tất việc tạo một flash clock blog/Now Click On Save 'JavaScript' You are done.Đăc biệt cám ơn/Special Thanks http://flash-clocks.com

Hình Ảnh từ/Picture From http://www.2dayblog.com/2009/10/19/manual-digital-clock/

Recent Post

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...