Cực HOT

Thêm Widget ShortURL Tự Động Cho Tất Cả Các Bài Viết Blogger

Hướng dẫn này sẽ giải thích làm thế nào để tự động tạo ra các url ngắn (sử dụng bit.lyAPI) cho mỗi bài viết Blogger, và hiển thị URL trong một hộp ở cuối mỗi bài đăng. Bây giờ, bằng cách sử dụng bit.ly 's API, dịch vụ mặc định của Twitter, chúng ta có thể tạo và xuất bản URL ngắn cho mỗi mục nhập vào Blogger.
1.Login /đăng nhập vào bảng điều khiển Blogger của bạn>> Edit HTML và đánh đấu vào mục "Expand Widget Templates". Như tôi luôn luôn nói trước khi thử bất kỳ hướng dẫn hoặc hack , bạn nên  tạo bản sao lưu của mẫu blogger của bạn. Vì vậy, xin vui lòng tải mẫu blogger của bạn. Bây giờ nhấn (Ctrl + F) tìm đoạn mã này trong mẫu:
</head>
 Sau đó trước nó, bạn copy đoạn mã dưới và paste nó vào mẫu
<script type="text/javascript" charset="utf-8" src="http://bit.ly/javascript-api.js?version=latest&amp;login=YOURUSERNAME&amp;apiKey=YOURAPIKEY"></script>

<script type="text/javascript" charset="utf-8">

BitlyClient.addPageLoadEvent(function(){

BitlyCB.myShortenCallback = function(data) {

// this is how to get a result of shortening a single url

var result;

for (var r in data.results) {

result = data.results[r];

result['longUrl'] = r;

break;

}

document.getElementById("shorturl").innerHTML = "Share this link: &lt;input type='text' value='" + result['shortUrl'] + "' name='bitlyurl'/&gt;";

}

BitlyClient.shorten(document.location, 'BitlyCB.myShortenCallback');

});

</script>
 
Lưu ý: Hãy nhớ YOURUSERNAME Thay thế bằng Tên đăng nhập/username của bạn tại Bit.ly và YOURAPIKEY với chính Api bit.ly của bạn trước khi bạn lưu code.Bạnsẽ nhận được YOURUSERNAME VÀ YOURAPIKEY  trong khi bạn đăng ký tại bit.ly. 
2. Đây là một bước tùy chọn(bạn có thể không làm bước này): bạn có thể tạo phong cách/thay đổi màu cho hộp shorturl này. Đối với điều này, trong mẫu của bạn, tìm kiếm cho]]> </b:skin>  và dán đoạn mã trên nó:

form#shorturl { color:#666; font-size:11px }#shorturl input { color:#999; border:1px inset #CDCDCD; padding:1px 5px; }

3. Bây giờ trong bước thứ ba bạn cần phải chọn nơi để hiển thị các links. Bạn nhấn Crl+F Tìm kiếm các dòng code sau trong Blogger Template, nhưnng nhớ đánh đấu vào phần mở rộng các mẫu (expand widget) trước khi bạn tiến hành.
 <div class='post-footer-line post-footer-line-3'>

</div>
 Copy và Paste đoạn mã dưới vào giữa đoạn mã ở trên
 <b:if cond='data:blog.pageType == "item"'><form id='shorturl'/></b:if>
 
 Now click Save Template
 
 Kết quả là trong mỗi trang cá nhân sẽ có đoạn URL như thế này:

bitlybloggershorturl Show Posts short URL in blogger with bit.ly API key


Bạn nhớ đăng ký tại http://bit.ly.com. Sau đó bạn đổi USERNAME và YOURAPIKEY cho đoạn code ở trên nha.
 
 
 

Recent Post

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...