Cực HOT

Thay Đổi Trỏ Chuột Trong Blog

Làm thế nào để thay đổi con trỏ chuột trong blog của blogger để trỏ chuột động. Nhiều blogger đang yêu cầu các câu hỏi như thế này  nhưng không có sẵn hướng dẫn về internet.Tôi tạo bài đăng này bởi vì có một người bạn blogger người hỏi làm thế nào để thay đổi con trỏ / con trỏ trên blogger. Điều này bạn có thể làm để trang trí giao diện của blog.
Tôi lấy hình ảnh con trỏ chuột từ http://www.cursors-4u.com/ và bạn có thể thay đổi bất cứ lúc nào phụ thuộc vào tâm trạng của bạn.

Hướng dẫn này sẽ giúp bạn thay đổi con trỏ chuột của blog của bạn để trỏ chuột động. Như bạn có thể nhìn thấy trong blog này, tôi đã cài đặt một con trỏ màu xanh 3d. Bạn cũng có thể thêm nó vào blog blogspot của bạn và thay đổi nó theo ý của mình.
Bước # 1 Đăng nhập vào Blogger, vào Thiết kế -> Edit HTML và đánh dấu vào ô chọn "Expand Widget Templates"
 
 Sau đó, tìm (CTRL+F) code này trong template:
</head>
Và trước nó, bạn copy đoạn code ở dưới và paste nó vào

<style type="text/css">body, a, a:hover {cursor: url(http://safir85.ucoz.com/bdlab-blogspot/dark_blue_3d_cursor.cur), progress;}</style> Bây giờ Click Save Template
Bạn có thể thay đổi hình ảnh con trỏ chỉ cần thay đổi mã  "code "đỏ ở trên


<style type="text/css">body, a, a:hover {cursor: url(http://safir85.ucoz.com/FRUITY_CHERRY_HEART-bdlab.blogspot.com.cur), progress;}</style>
<style type="text/css">body, a, a:hover {cursor: url(http://safir85.ucoz.com/BLOGGER-bdlab.blogspot.com.cur), progress;}</style>
<style type="text/css">body, a, a:hover {cursor: url(http://safir85.ucoz.com/bdlab-blogspot/I_LOVE_MY_BLOG.cur), progress;}</style>
<style type="text/css">body, a, a:hover {cursor: url(http://safir85.ucoz.com/bdlab-blogspot/BLUE_SNOWFLAKE.cur), progress;}</style>
<style type="text/css">body, a, a:hover {cursor: url(http://safir85.ucoz.com/bdlab-blogspot/HARRY_POTTER-GOLDEN_SNITCH.cur), progress;}</style><style type="text/css">body, a, a:hover {cursor: url(http://safir85.ucoz.com/bdlab-blogspot/FRUITY_LIME_HEART.cur), progress;}</style>
<style type="text/css">body, a, a:hover {cursor: url(http://safir85.ucoz.com/bdlab-blogspot/FRUITY_LEMON_HEART.cur), progress;}</style>
<style type="text/css">body, a, a:hover {cursor: url(http://safir85.ucoz.com/bdlab-blogspot/FRUITY_KIWI_HEART.cur), progress;}</style>
<style type="text/css">body, a, a:hover {cursor: url(http://safir85.ucoz.com/bdlab-blogspot/REALLY_ANGRY_ANIME_SMILEY.cur), progress;}</style>
<style type="text/css">body, a, a:hover {cursor: url(http://safir85.ucoz.com/bdlab-blogspot/SORRY_ANIME_SMILEY.cur), progress;}</style>
<style type="text/css">body, a, a:hover {cursor: url(http://safir85.ucoz.com/bdlab-blogspot/EVIL_ANIME_SMILEY.cur), progress;}</style>
<style type="text/css">body, a, a:hover {cursor: url(http://safir85.ucoz.com/bdlab-blogspot/working.cur), progress;}</style>
<style type="text/css">body, a, a:hover {cursor: url(http://safir85.ucoz.com/bdlab-blogspot/UNBORN_8.0_GREY_POINTER.cur), progress;}</style><style type="text/css">body, a, a:hover {cursor: url(http://safir85.ucoz.com/bdlab-blogspot/UNBORN_8.0_GREY_HANDWRITING.cur), progress;}</style>
<style type="text/css">body, a, a:hover {cursor: url(http://safir85.ucoz.com/bdlab-blogspot/UNBORN_8.0_GREEN_LINK.cur), progress;}</style><style type="text/css">body, a, a:hover {cursor: url(http://safir85.ucoz.com/bdlab-blogspot/UNBORN_8.0_GREY_HELP.cur), progress;}</style>
<style type="text/css">body, a, a:hover {cursor: url(http://safir85.ucoz.com/bdlab-blogspot/UNBORN_8.0_BROWN_POINTER.cur), progress;}</style>
<style type="text/css">body, a, a:hover {cursor: url(http://safir85.ucoz.com/bdlab-blogspot/UNBORN_8.0_BLUE_POINTER.cur), progress;}</style>

<style type="text/css">body, a, a:hover {cursor: url(http://safir85.ucoz.com/bdlab-blogspot/UNBORN_8.0_BLACK_POINTER.cur), progress;}</style>


<style type="text/css">body, a, a:hover {cursor: url(http://safir85.ucoz.com/bdlab-blogspot/WORLD_OF_WARCRAFT-WOW_POINTER_14.cur), progress;}</style>
<style type="text/css">body, a, a:hover {cursor: url(http://safir85.ucoz.com/bdlab-blogspot/PINK_SKULL_CROSSBONES.cur), progress;}</style>

<style type="text/css">body, a, a:hover {cursor: url(http://safir85.ucoz.com/bdlab-blogspot/TRANSPARENT_HALO_POINTER.cur), progress;}</style>
<style type="text/css">body, a, a:hover {cursor: url(http://safir85.ucoz.com/bdlab-blogspot/HALO-HANDWRITING.cur), progress;}</style>

<style type="text/css">body, a, a:hover {cursor: url(http://safir85.ucoz.com/bdlab-blogspot/I_LOVE_DAD.cur), progress;}</style>


<style type="text/css">body, a, a:hover {cursor: url(http://safir85.ucoz.com/bdlab-blogspot/I_LOVE_MOM.cur), progress;}</style>

<style type="text/css">body, a, a:hover {cursor: url(http://safir85.ucoz.com/bdlab-blogspot/WATERMELON.cur), progress;}</style>


<style type="text/css">body, a, a:hover {cursor: url(http://safir85.ucoz.com/bdlab-blogspot/PINK_TRANSPARENT_VALENTINE_BALLOON_HEART.cur), progress;}</style>


<style type="text/css">body, a, a:hover {cursor: url(http://safir85.ucoz.com/bdlab-blogspot/COOL_BLUE_OUTER_GLOW_POINTER.cur), progress;}</style>


<style type="text/css">body, a, a:hover {cursor: url(http://safir85.ucoz.com/bdlab-blogspot/BREAST_CANCER_PINK_RIBBON.cur), progress;}</style>

<style type="text/css">body, a, a:hover {cursor: url(http://safir85.ucoz.com/bdlab-blogspot/MICHAEL_JACKSON.cur), progress;}</style>


<style type="text/css">body, a, a:hover {cursor: url(http://safir85.ucoz.com/bdlab-blogspot/COOL_GREEN_POINTER.cur), progress;}</style>
<style type="text/css">body, a, a:hover {cursor: url(http://safir85.ucoz.com/bdlab-blogspot/COOL_YELLOW_POINTER.cur), progress;}</style>

<style type="text/css">body, a, a:hover {cursor: url(http://safir85.ucoz.com/bdlab-blogspot/COOL_ORANGE_POINTER.cur), progress;}</style>

<style type="text/css">body, a, a:hover {cursor: url(http://safir85.ucoz.com/bdlab-blogspot/COOL_PURPLE_POINTER.cur), progress;}</style>


<style type="text/css">body, a, a:hover {cursor: url(http://safir85.ucoz.com/bdlab-blogspot/ROCK_ON.cur), progress;}</style>

 
 
 

Recent Post

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...