Cực HOT

Submit Sitemap Blog Cho Google Để Index Tốt Hơn

Tôi khám phá ra phương pháp này tại Labnol.Org và tôi nghĩ rằng phương pháp này là thực sự tốt và quyết định chia sẻ nó với bạn. 
Sơ đồ trang web hay sitemap là rất quan trọng đối với mỗi trang web hoặc blog và sitemap tốt sẽ làm cho công cụ tìm kiếm như Google, Yahoo thu thập dữ liệu trang web và chỉ mục nội dung blog của bạn. Nhiều nội dung của bạn lập chỉ mục của công cụ tìm kiếm có nghĩa là, bạn nhận được lưu lượng truy cập nhiều hơn hoặc khách truy cập vào trang web của bạn. Nhiều du khách, thu nhập nhiều hơn bạn có thể tạo ra và nó có thể giúp blog của bạn để đạt được thứ hạng tốt hơn trang.
 Bạn nên làm theo các bước sau:
Bước 1: Nếu bạn chưa làm điều này , thì đăng nhập vào tài khoản Google của bạn  Google Webmasters và thêm blog của bạn vào google (hay vào mục add blog).
Bước 2: Sau khi bạn add blog của bạn vào Google, mở Generator Sơ đồ trang web và nhập địa chỉ đầy đủ của blog blogspot của bạn (hoặc tự của bạn lưu trữ trên blog Blogger).
Bước 3: Những gì bạn nhận được là danh sách các tập tin sơ đồ trang web có chứa từng và mỗi trang blog của bạn. Bây giờ bạn chỉ cần ping Google, Yahoo và Bing để thông báo cho họ về những sơ đồ trang web XML.
 Xem video này cho rõ các bước phải làm:

Recent Post

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...