Cực HOT

Sử Dụng Keyword - SEO HTML

Năm qua năm, chúng ta thấy những điều chỉnh trong các yêu cầu tìm kiếm và cáckỹ thuật cơ bản mới về lập trình của các công cụ tim kiếm như google, yahoo, bing.  Những năm sau của năm 2009 mang nhiều thay đổi yên tĩnh trong SEO và một số thông báo quan trọng đi cùng. Để làm tốt một cái gì đó phải bắt đầu với việc "làm tốt ở Khái niệm cơ bản". HTML và làm thế nào một trang được mã hóa nên theo một số hướng dẫn tiêu chuẩn cơ bản để bảo đảm sự sẵn sàng công cụ tìm kiếm và tối ưu hóa. Hầu hết nếu không phải là tất cả trong số các điều kiện này phải được vững chắc trước khi trang web được khởi chạy. Chúng (HTML codes) có vẻ đơn giản nhưng không có chúng, bạn phải đối mặt với sự không chắc chắn xuất hiện trên công cụ tìm kiếm. Google công bố trước đó trong năm 2009 là nó không còn đọc các từ khóa meta. Đừng viết chúng ra mặc dù, chúng đang trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.
Thực hiện theo các tiêu chuẩn mã hóa SEO cơ bản và sử dụng các từ khóa của bạn để đảm bảo vị trí thích hợp trên công cụ tìm kiếm.

Title Tag – No more than 70 characters
Recommended Title Tag Syntax Keyword < Category | Website Title
Meta Description - No more than 155 characters
Common Canonical Homepage Issue -
Great – http://www.mysite.com/
Unacceptable – http://www.mysite.com
http://mysite.com/
http://www.mysite.com/index.html
http://mysite.com/index.html
 
Để cô đọng bốn trang chủ mặc định thành một trang chủ, sử dụng chuyển hướng 301 để sửa chữa sai lầm cho các liên kết đến và làm cho tất cả các điểm liên kết nội bộ đến tên miền của bạn bằng cách sử dụng 'http://www.mysite.com/' cú pháp. Luôn luôn bao gồm dấu "/" vào thư mục.

H1,H2,H3 -
<h1>Most Important</h1>
<h2>Second Most Important</h2>
<h3>Third Most Important</h3>
Bold, Strong – <b>Keyword</b>
Image – <img src=”keyword.jpg” alt=””keyword”/>
Hyperlink – <a linkindex=”334″ href=”http://www.mysite.com/webpage.html” title=””keyword””>Keyword in Anchor Text</a>
Hyperlink – <a linkindex=”335″ href=”http://www.mysite.com/webpage.html” title=””keyword”>(No Followed) rel=”nofollow”>Keyword in Anchor Text</a>
Page File Size- No more than 150 kilobytes (Before Images, and other Attachments) (Không nhiều hơn 150kilobytes (trước khi chèn hình ảnh và các file attached khac)
Amount of links – No more than 100 unique links per page(không nhiều hơn 100 link riêng biệt, từ các domain khác nhau của mỗi trang)

Như bạn thấy, từ khoá được vẫn còn rất quan trọng. Tốt nhất  để sử dụng những gì sẽ là các từ khóa meta cho mỗi trang của bạn như là phác thảo hoặc là  khung tham chiếu để từ đó viết ra nội dung của bạn. Tôi cố gắng để giữ một danh sách các từ khoá được nhắm mục tiêu của tôi trên bàn của tôi và tôi viết các trang nội dung và bài viết lên web hay blog. Sau đó là bạn bố trí các mã cho trang của bạn, từ khoá của bạn sẽ vẫn nhất quán, không thay đổi. Vì vậy, trong khi Google có thể không đọc các từ khóa meta của bạn, ngang nhiên bỏ qua những lợi thế vốn có, có thể là một sai lầm chết người. Tôi đã bỏ lỡ bất cứ điều gì rõ ràng hay quan trọng?

Recent Post

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...