Cực HOT

Recent Posts Widget Cho Blogger

Nhiều blogger sử dụng một nguồn cấp dữ liệu widget để hiển thị các liên kết đến bài viết blog gần đây. Tuy nhiên, khi sử dụng widget này, chúng tôi được giới hạn để chỉ hiển thị 5 bài hoặc ít hơn. Đây một widget cho phép bạn hiển thị trên 5 bài viết gần đây. Bạn có thể tùy chỉnh tiêu đề và chọn bao nhiêu bài viết bạn muốn hiển thị, sau đó cài đặt trực tiếp lên blog của bạn. Để cài đặt gần đây của Post widget của bạn trong bố cục Blogger của bạn, chỉ cần làm theo các bước sau!:
Recent Posts Widget with post snippets 

Vì vậy, chúng ta hãy xem làm thế nào để cài đặt widget này trong blog của bạn ..
Bước # 1 Đăng nhập vào Blogger, vào Thiết kế -> Thêm Gadget html/JavaScript

<script style="text/javascript" src="http://www.presssalad.com/filecab/rpost-english.js"></script><script style="text/javascript">var numposts = 5;var showpostdate = false;var showpostsummary = true;var numchars = 100;var standardstyling = true;</script><script src="http://24works.blogspot.com/feeds/posts/default?orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts"></script><scriqt><span style="font-size:78%;">↑ </span></scriqt>
<!-- Happy Blogging! -->

 Now Click Save

 1.Trong đoạn code trên, tìm đoạn mã"code" dưới

http://24works.blogspot.com/feeds/posts/default
Thay địa chỉ này bằng đỉa chỉ của bạn. Giả sử blog của bạn là 360xu thì bạn thay 24works bằng 360xu

 2.Thay đổi về bài hiển thị
Mặc định thì widget này chỉ hiển thị 5 bài, bạn có thể thay bằng việc đổi số ờ đoạn code dưới

var numposts = 5Recent Post

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...