Cực HOT

Làm Thế Nào Để Tính Toán ROI Khi Dùng Pay Per Click Campaign

Chúng ta thường hỏi 'làm thế nào để tính toán lợi nhuận trên đầu tư (ROI) trên dịch vụ Pay Per Click (PPC) ?' Hoặc "làm thế nào để tôi tính toán có nên đầu tư vào một chiến dịch quảng cáo PPC hoặc các dịch vụ khác?"

Giả sử bạn biết một số thống kê về trang web của bạn, tôi sẽ giải thích bằng cách sử dụng các ví dụ sau: 
 
Cho phép nói rằng ngân sách tài chính của bạn đủ khả năng bạn có thể phân bổ 2.000 $. mỗi tháng để trả tiền quảng cáo theo nhấn chuột. Sau khi đấu thầu, chi phí trung bình cho mỗi nhấp chuột là 35 xu. Giả sử bạn tạo ra các nhấp chuột, đủ để sử dụng toàn bộ ngân sách của bạn. $ 2000 chia cho 35 cent là 5714 lần nhấp chuột vào trang web của bạn. 
Giả sử 5% số khách truy cập trang web của bạn chuyển đổi thành một người mua hàng (mua hàng, lượng truy cập, mục tiêu đạt được, vv.). 5% của 5714 là 286 doanh số bán được tạo ra. Bạn cũng biết từ dữ liệu của chính bạn mà lượng bán trung bình của bạn là $ 72,00. 286 doanh số bán hàng ở 32,00 $ mỗi sản phẩm là $ 9152,00 doanh số bán hàng được tạo ra bởi chiến dịch PPC của bạn trong tháng đó, trừ đi $ 2000. đầu tư ban đầu và bạn có điểm hoàn vốn ROI là $ 7152. cho một tháng.
 
Nhìn chung, hầu hết các dịch vụ PPCtỉnh sẽ cho bạn một ROI cao hơn bởi vì chúng  tập trung vào chiến dịch của bạn trong khi bạn làm những gì bạn cần làm - điều hành doanh nghiệp của bạn. Cho phép nói rằng thay vì tỷ lệ chuyển đổi 5%, các dịch vụ PPC tạo chuyển đổi 8,5%. Bắt đầu với cùng một lần nhấp chuột 5714, 8,5% là chuyển đổi 486 @ $ 32,00 avg bán bằng $ 15552 trong PPC bán hàng trong tháng hoặc một tỷ lệ hoàn vốn của 13552 $. Đó là thêm $ 6400. bằng cách sử dụng dịch vụ của PPC. 
 
Có rất nhiều công ty trên thế giới, mà họ sẽ cố gắng để tính phí cho bạn về dịch vụ này, nhưng những công ty có uy tín sẽ không bắt đầu kích thước của một ngân sách ban đầu nhu trên. Để yêu cầu một trang web tư vấn miễn phí và phân tích, liên hệ AES.
 
Xin vui lòng để lại ý kiến, chúng tôi chào đón những suy nghĩ và ý tưởng của bạn.

Recent Post

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...