Cực HOT

Drop Down Menu Widget Trong Blog - Thanh Quản Lý Ngang Với CSS & HTML Codes

Thêm vào Drop Down Menu Wigdet ở blogger bạn chỉ cần một chút CSS và mã HTML và đặt mã tại nơi ngay trong blog và hoàn thành.Đây là một danh sách Drop Down Menu CSS 17 + ngang xuống menus. Có thể tồn tại những khó khăn trong những blogger trong việc đưa các mã CSS vào trong chỉnh sửa mẫu HTML, trong bài  viết này tôi xin giới thiệu một số thanh menu thả xuống và nằm ngang, giúp cho những người vào blog của bạn dễ dàng đọc và tìm ra các bài viết một cách dễ dàng. Bây giờ tôi sẽ trình bày từng bước một, tuỳ vào bạn, nếu bạn thích chỉ cần sao chép và dán mã code.
Lưu ý: Chỉ cần làm theo các bước sau một cách cẩn thận, tất cả các thanh đơn Danh mục dưới đây sử dụng hai mảng codes khác nhau.Một là Mã HTML và mã CSS .Paste "dán"các mã CSS mà bạn chọn trước đoạn code nay ]]> </b:skin> và mã HTML Go To Thiết kế> Page Elements"phân trang"> Click Thêm một tiện ích hoặc Add a> phần tử Trang Chọn HTML / JavaScript widget> Đơn giản Dán mã HTML của bạn bên trong HTML widget JavaScript / và nhấn Save.
1. Massive Blue Drop Down menu 

HTML CODE:<div class="menu">

<ul>

<li><a href="#" >Home</a></li>

<li><a href="#" id="current">Products</a>

<ul>

<li><a href="#">Drop Down CSS Menus</a></li>

<li><a href="#">Horizontal CSS Menus</a></li>

<li><a href="#">Vertical CSS Menus</a></li>

<li><a href="#">Dreamweaver Menus</a></li>

</ul>

</li>

<li><a href="/faq.php">FAQ</a>

<ul>

<li><a href="#">Drop Down CSS Menus</a></li>

<li><a href="#">Horizontal CSS Menus</a></li>

<li><a href="#">Vertical CSS Menus</a></li>

<li><a href="#">Dreamweaver Menus</a></li>

</ul>

</li>

<li><a href="/contact/contact.php">Contact</a></li>

</ul>

</div>
CSS CODE:.menu{

border:none;

border:0px;

margin:0px;

padding:0px;

font: 67.5% "Lucida Sans Unicode", "Bitstream Vera Sans", "Trebuchet Unicode MS", "Lucida Grande", Verdana, Helvetica, sans-serif;

font-size:14px;

font-weight:bold;

}

.menu ul{

background:#333333;

height:35px;

list-style:none;

margin:0;

padding:0;

}

.menu li{

float:left;

padding:0px;

}

.menu li a{

background:#333333 url("http://4.bp.blogspot.com/_jM8-wHc3NKY/TQsZSeQYKQI/AAAAAAAAAGU/0AgHYW2zktQ/s1600/seperator.gif") bottom right no-repeat;

color:#cccccc;

display:block;

font-weight:normal;

line-height:35px;

margin:0px;

padding:0px 25px;

text-align:center;

text-decoration:none;

}

.menu li a:hover, .menu ul li:hover a{

background: #2580a2 url("http://3.bp.blogspot.com/_jM8-wHc3NKY/TQsZNT36uyI/AAAAAAAAAGM/F8t08m7-5tw/s1600/hover.gif") bottom center no-repeat;

color:#FFFFFF;

text-decoration:none;

}

.menu li ul{

background:#333333;

display:none;

height:auto;

padding:0px;

margin:0px;

border:0px;

position:absolute;

width:225px;

z-index:200;

/*top:1em;

/*left:0;*/

}

.menu li:hover ul{

display:block;}

.menu li li {

background:url('http://1.bp.blogspot.com/_jM8-wHc3NKY/TQsZUcZYwkI/AAAAAAAAAGY/zNSlkfCsai8/s1600/sub_sep.gif') bottom left no-repeat;

display:block;

float:none;

margin:0px;

padding:0px;

width:225px;

}

.menu li:hover li a{

background:none;}

.menu li ul a{

display:block;

height:35px;

font-size:12px;

font-style:normal;

margin:0px;

padding:0px 10px 0px 15px;

text-align:left;

}

.menu li ul a:hover, .menu li ul li:hover a{

background:#2580a2 url('http://4.bp.blogspot.com/_jM8-wHc3NKY/TQsZPiSwCMI/AAAAAAAAAGQ/VBSL8auDxzc/s1600/hover_sub.gif') center left no-repeat;

border:0px;

color:#ffffff;

text-decoration:none;

}

.menu p{

clear:left;

}


2. Sunrise Gloss Drop Down Menus HTML CODE:<div class="nav-container-outer">

<img src="http://4.bp.blogspot.com/_jM8-wHc3NKY/TQtJOxMlB1I/AAAAAAAAAKw/hXZ77KQnoT8/s1600/nav-bg-l.jpg" alt="" class="float-left" />

<img src="http://3.bp.blogspot.com/_jM8-wHc3NKY/TQtJQzrYfsI/AAAAAAAAAK0/Wv8PRzkfPV8/s1600/nav-bg-r.jpg" alt="" class="float-right" />

<ul id="nav-container" class="nav-container">

<li><a class="item-primary" href="#">HOME</a>

</li><li><span class="divider divider-vert" ></span></li>

<li><a class="item-primary" href="#">Products</a><ul style="width:150px;">

<li><a href="#">SoftwarePlus</a></li>

<li><a href="#">MagicDriver</a></li>

<li><a href="#">GreatFX</a></li>

<li><a href="#">SampleSoft</a></li>

<li><a href="#">UnDoIt</a></li>

<li><a href="#">100% CSS Menu</a></li>

<li><a href="#;">With Cross-Browser</a></li>

<li><a href="#;">Dropdowns</a></li>

<li><a href="#;">Absolutely NO Javascript</a></li>

<li><a href="#;">Being Used On</a></li>

<li><a href="#;">These Menus</a></li>

<li><span class="divider divider-horiz" ></span></li>

<li><a href="#;">Example Of a Divider</a></li>

<li><a href="#;">With No Title</a></li>

</ul></li><li><span class="divider divider-vert" ></span></li>

<li><a class="item-primary" href="#">Quality</a><ul style="width:150px;">

<li><a href="#">SoftwarePlus</a></li>

<li><a href="#">MagicDriver</a></li>

<li><a href="#">GreatFX</a></li>

<li><a href="#">SampleSoft</a></li>

<li><a href="#">UnDoIt</a></li>

<li><a href="#">100% CSS Menu</a></li>

<li><a href="#;">With Cross-Browser</a></li>

<li><a href="#;">Dropdowns</a></li>

<li><a href="#;">Absolutely NO Javascript</a></li>

<li><a href="#;">Being Used On</a></li>

<li><a href="#;">These Menus</a></li>

<li><span class="divider divider-horiz" ></span></li>

<li><a href="#;">Example Of a Divider</a></li>

<li><a href="#;">With No Title</a></li>

</ul></li><li><span class="divider divider-vert" ></span></li>

<li><a class="item-primary" href="#">Services</a><ul style="width:150px;">

<li><span class="item-secondary-title" >Title For Links</span></li>

<li><a href="#">These Links Still Appear</a></li>

<li><a href="#">Just Like The Others</a></li>

<li><a href="#">Even When Under A Title</a></li>

<li><span class="divider divider-horiz" ></span></li>

<li><span class="item-secondary-title" >Title After Divider</span></li>

<li><a href="#">Once Again...</a></li>

<li><a href="#">These Links Still Appear</a></li>

<li><a href="#">Just Like The Others</a></li>

<li><a href="#">Even When Under A Title</a></li>

</ul></li><li><span class="divider divider-vert" ></span></li>

<li><a class="item-primary" href="#;">Very Long Item</a><ul style="width:150px;">

<li><span class="item-secondary-title" >Title For Links</span></li>

<li><a href="#">These Links Still Appear</a></li>

<li><a href="#">Just Like The Others</a></li>

<li><a href="#">Even When Under A Title</a></li>

<li><span class="divider divider-horiz" ></span></li>

<li><span class="item-secondary-title" >Title After Divider</span></li>

<li><a href="#">Once Again...</a></li>

<li><a href="#">These Links Still Appear</a></li>

<li><a href="#">Just Like The Others</a></li>

<li><a href="#">Even When Under A Title</a></li>

</ul></li><li><span class="divider divider-vert" ></span></li>

<li><a class="item-primary" href="#;">Fully Flexible</a><ul style="width:150px;">

<li><span class="item-secondary-title" >Title For Links</span></li>

<li><a href="#">These Links Still Appear</a></li>

<li><a href="#">Just Like The Others</a></li>

<li><a href="#">Even When Under A Title</a></li>

<li><span class="divider divider-horiz" ></span></li>

<li><span class="item-secondary-title" >Title After Divider</span></li>

<li><a href="#">Once Again...</a></li>

<li><a href="#">These Links Still Appear</a></li>

<li><a href="#">Just Like The Others</a></li>

<li><a href="#">Even When Under A Title</a></li>

</ul></li>

<li class="clear">&nbsp;</li></ul>

</div>


CSS CODE:@charset "utf-8";

/* CSS Document */body{

padding: 25px;

}/*^'^ Navigation Structure ^'^*/

.nav-container-outer{

background: #990000;

padding: 0px;

height: 74px;

background: url(http://4.bp.blogspot.com/_jM8-wHc3NKY/TQtJNaPc62I/AAAAAAAAAKs/2BmTvxN4wyk/s1600/nav-bg.jpg);

}

.float-left{

float: left;

}

.float-right{

float: right;

}

.nav-container .divider{

display:block;

font-size:1px;

border-width:0px;

border-style:solid;

}

.nav-container .divider-vert{

float:left;

width:0px;

display: none;

}

.nav-container .item-secondary-title{

display:block;

cursor:default;

white-space:nowrap;

}

.clear{

font-size:1px;

height:0px;

width:0px;

clear:left;

line-height:0px;

display:block;

float:none;

}

.nav-container{

position:relative;

zoom:1;

margin: 0 auto;

}

.nav-container a, .nav-container li{

float:left;

display:block;

white-space:nowrap;

}

.nav-container div a, .nav-container ul a, .nav-container ul li{

float:none;

}

.nav-container ul{

left:-10000px;

position:absolute;

}

.nav-container, .nav-container ul{

list-style:none;

padding:0px;

margin:0px;

}

.nav-container li a{

float:none

}

.nav-container li{

position:relative;

}

.nav-container ul{

z-index:10;

}

.nav-container ul ul{

z-index:20;

}

.nav-container ul ul ul{

z-index:30;

}

.nav-container ul ul ul ul{

z-index:40;

}

.nav-container ul ul ul ul ul{

z-index:50;

}

li:hover>ul{

left:auto;

}

#nav-container ul {

top:100%;

}

#nav-container ul li:hover>ul{

top:0px;

left:100%;

}/*^'^ Primary Items ^'^*/

#nav-container a{

padding:7px 17px 7px 18px;

margin: 10px 0px 0px 0px;

color: #FFFFFF;

font-family: Trebuchet MS, Arial, sans-serif, Helvetica;

font-size:14px;

text-decoration:none;

font-weight: bold;

background: url(http://4.bp.blogspot.com/_jM8-wHc3NKY/TQtJCLgoSeI/AAAAAAAAAKU/FhQy3kYe0gY/s1600/item-primary-bg.gif);

background-repeat: no-repeat;

background-position: top;

}#nav-container a:hover{

color: #6C3600;

background: url(http://4.bp.blogspot.com/_jM8-wHc3NKY/TQtJCLgoSeI/AAAAAAAAAKU/FhQy3kYe0gY/s1600/item-primary-bg.gif);

background-repeat: no-repeat;

background-position: center;

}/*^'^ Secondary Items Container ^'^*/

#nav-container div, #nav-container ul{

padding:10px 4px 10px 4px;

margin:0px 0px 0px 0px;

background: url(http://1.bp.blogspot.com/_jM8-wHc3NKY/TQtJG25BI4I/AAAAAAAAAKg/iHBVUZh_3gk/s1600/item-secondary-container-bg.jpg);

background-repeat: repeat-x;

background-color: #FF9900;

border-bottom: 1px solid #CA6500;

}/*^'^ Secondary Items ^'^*/

#nav-container div a, #nav-container ul a{

padding:3px 10px 3px 6px;

background-color: #FFFFFF;

background: url(http://2.bp.blogspot.com/_jM8-wHc3NKY/TQtJFWzovvI/AAAAAAAAAKc/Tkea8FvVTN4/s1600/item-secondary-bg.jpg);

background-repeat: no-repeat;

background-position: 0px 22px;

font-size:11px;

border-width:0px;

border-style:none;

margin: 0px 0px 0px 0px;

width: 149px;

}/*^'^ Secondary Items Hover State ^'^*/

#nav-container div a:hover, #nav-container ul a:hover{

background-color: #FFFFFF;

background: url(http://2.bp.blogspot.com/_jM8-wHc3NKY/TQtJFWzovvI/AAAAAAAAAKc/Tkea8FvVTN4/s1600/item-secondary-bg.jpg);

background-repeat: no-repeat;

color:#CC0000;

}/*^'^ Secondary Item Titles ^'^*/

#nav-container .item-secondary-title{

cursor:default;

padding:4px 0px 3px 7px;

color: #6C3600;

font-family: Arial, Trebuchet MS, Arial, sans-serif, Helvetica;

font-size:11px;

/* background: url(http://2.bp.blogspot.com/_jM8-wHc3NKY/TQtJJ7mPTAI/AAAAAAAAAKo/TjeE_jkB_rs/s1600/item-secondary-title-bg.jpg); */

background-repeat: no-repeat;

font-weight:bold;

}/*^'^ Horizontal Dividers ^'^*/

#nav-container .divider-horiz{

border-top-width:1px;

margin:5px 5px;

border-color: #C16100;

}/*^'^ Vertical Dividers ^'^*/

#nav-container .divider-vert{

border-left-width:1px;

height:15px;

margin:4px 2px 0px 2px;

border-color:#AAAAAA;

}


3. Blue Dawn Drop Down 

HTML CODE:<div class="wrapper1">

<div class="wrapper">

<div class="nav-wrapper">

<div class="nav-left"></div>

<div class="nav">

<ul id="navigation">

<li class="active">

<a href="#">

<span class="menu-left"></span>

<span class="menu-mid">Home</span>

<span class="menu-right"></span>

</a>

</li>

<li class="">

<a href="#">

<span class="menu-left"></span>

<span class="menu-mid">Blog</span>

<span class="menu-right"></span>

</a>

<div class="sub">

<ul>

<li>

<a href="#">Archives</a>

</li>

<li>

<a href="#">Categories</a>

</li>

<li>

<a href="#">Top-rated Posts</a>

</li>

<li>

<a href="#">Most-viewed Entries</a>

</li>

</ul>

<div class="btm-bg"></div>

</div>

</li>

<li class="">

<a href="#">

<span class="menu-left"></span>

<span class="menu-mid">Development</span>

<span class="menu-right"></span>

</a>

<div class="sub">

<ul>

<li>

<a href="#">Wordpress Themes</a>

</li>

<li>

<a href="#">Wordpress Plugins</a>

</li>

<li>

<a href="#">Mac OS X</a>

</li>

</ul>

<div class="btm-bg"></div>

</div>

</li>

<li class="">

<a href="#">

<span class="menu-left"></span>

<span class="menu-mid">Tutorials</span>

<span class="menu-right"></span>

</a>

<div class="sub">

<ul>

<li>

<a href="#">Photoshop</a>

</li>

<li>

<a href="#">Illustrator</a>

</li>

<li>

<a href="#">Css, Html</a>

</li>

<li>

<a href="#">Post Your Tutorial!</a>

</li>

</ul>

<div class="btm-bg"></div>

</div>

</li>

<li class="">

<a href="#">

<span class="menu-left"></span>

<span class="menu-mid">Gallery</span>

<span class="menu-right"></span>

</a>

<div class="sub">

<ul>

<li>

<a href="#">Personal Photos</a>

</li>

<li>

<a href="#">My Friends</a>

</li>

<li>

<a href="#">Tech</a>

</li>

</ul>

<div class="btm-bg"></div>

</div>

</li>

<li class="">

<a href="#">

<span class="menu-left"></span>

<span class="menu-mid">Portfolio</span>

<span class="menu-right"></span>

</a>

<div class="sub">

<ul>

<li>

<a href="#">My Works</a>

</li>

</ul>

<div class="btm-bg"></div>

</div>

</li>

<li class="last">

<a href="">

<span class="menu-left"></span>

<span class="menu-mid">Contact</span>

<span class="menu-right"></span>

</a>

</li>

</ul>

</div>

<div class="nav-right"></div>

</div>

<div class="content">

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p></div>

<div class="content-bottom"></div>

</div>

</div>CSS CODE:.wrapper1{

color: #44433f;

font: 14px "Futura Medium", "Myriad Pro", "Gill Sans", Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif;

margin: 0;

padding: 4px 0 0;

}

.wrapper1 a{

color: #E5F2FB;

text-decoration: none;

}

.wrapper1 a:hover {

color: #09548B;

}

.wrapper1 p {

margin: 0 0 17px;

padding: 0;

line-height: 18px;

}

.wrapper {

/*width: 710px;*/

margin: 20px auto;

}

.nav {

background: #fff url(http://2.bp.blogspot.com/_jM8-wHc3NKY/TQsmFxQxnOI/AAAAAAAAAHo/WeNb4h2lTcY/s1600/nav_bg.png) repeat-x;

float: left;

}

.nev-wrapper {

clear: both;

float: left;

}

.nav-left {

background: url(http://4.bp.blogspot.com/_jM8-wHc3NKY/TQsmHgvXrfI/AAAAAAAAAHs/0C36haanf_o/s1600/nav_left.png) no-repeat top left;

float: left;

width: 11px;

height: 41px;

}

.nav-right {

background: url(http://1.bp.blogspot.com/_jM8-wHc3NKY/TQsmIzag1WI/AAAAAAAAAHw/qNqgaojq4OI/s1600/nav_right.png) no-repeat top right;

float: left;

width: 11px;

height: 41px;

}

.nav ul {

/*width: 648px;*/

height: 38px;

float: left;

margin: 0;

padding-top: 3px;

list-style: none;

font-size: 15px;

}

.nav li {

float: left;

padding: 0 7px;

background: url(http://2.bp.blogspot.com/_jM8-wHc3NKY/TQsmP8wgFmI/AAAAAAAAAIA/wdf4DZhsFKg/s1600/split.png) no-repeat right center;

position: relative;

z-index: 1;

}

.nav li.last {

background:none;

}

.nav li:hover {

z-index:2;

}

.nav li a {

display: block;

line-height: 38px;

overflow: hidden;

float: left;

}

a .menu-left {

background: url(http://4.bp.blogspot.com/_jM8-wHc3NKY/TQsl3yDJRkI/AAAAAAAAAHQ/hZkoiBamxso/s1600/menu_left.gif) no-repeat left top;

width: 8px;

height: 32px;

line-height: 35px;

display: block;

float: left;

}

a .menu-mid {

background: url(http://1.bp.blogspot.com/_jM8-wHc3NKY/TQsl7c8ppBI/AAAAAAAAAHY/hxR8ObxBYmo/s1600/menu_mid.gif) repeat-x top left;

height: 32px;

line-height: 35px;

display: block;

float: left;

}

a .menu-right {

background: url(http://1.bp.blogspot.com/_jM8-wHc3NKY/TQsmCJ3D5iI/AAAAAAAAAHg/0y7-Wpz4C2o/s1600/menu_right.gif) no-repeat top left;

width: 8px;

height: 32px;

line-height: 35px;

display: block;

float: left;

}

.nav li a:hover .menu-left,

.nav li.active a .menu-left,

.nav li:hover a .menu-left,

.nav li a:hover .menu-mid,

.nav li.active a .menu-mid,

.nav li:hover a .menu-mid,

.nav li a:hover .menu-right,

.nav li.active a .menu-right,

.nav li:hover a .menu-right {

background-position: 0 -37px;

line-height: 35px;

}

.nav li a:hover,

.nav li.active a,

.nav li.hover a,

.nav li:hover a {

color: #09548B;

}

.nav li:hover .sub,

.nav li.hover .sub {

display:block;

}

.nav li .sub {

display: none;

position: absolute;

top: 27px;

left: 6px;

background: url(http://4.bp.blogspot.com/_jM8-wHc3NKY/TQsmUJr-yhI/AAAAAAAAAIM/OihvjAeTyG8/s1600/submenu_top.png) no-repeat;

width: 186px;

padding-top: 9px;

}

.nav li ul {

background: url(http://2.bp.blogspot.com/_jM8-wHc3NKY/TQsmRpDHDsI/AAAAAAAAAIE/ADndeR5TGu8/s1600/submenu_bg.png) repeat-y;

width: 162px;

height: auto;

margin: 0;

padding: 0 12px 10px;

list-style: none;

font-size: 14px;

}.nav li:hover li,

.nav li.active li {

width: 100%;

padding: 1px 0 2px;

border-bottom: 1px #C1D9F0 dashed;

background: none !important;

}

.nav li:hover li a,

.nav li.active li a {

color: #09548B;

background: none !important;

line-height: normal;

width: 156px;

padding: 8px 3px 3px;

text-indent: 1px;

}

.nav li:hover li a:hover,

.nav li.active li a:hover {

color: #fff;

background: #165B9F !important;

text-decoration: none;

line-height: normal;

}

/*IE*/

.nav li li a:hover,

.nav li li a:hover {

color: #fff;

background: #165B9F !important;

text-decoration: none;

line-height: normal;

}

/**/

.nav .btm-bg {

background: url(http://4.bp.blogspot.com/_jM8-wHc3NKY/TQsmS3dJfYI/AAAAAAAAAII/h8j3-QE6ElE/s1600/submenu_bottom.png) no-repeat;

width: 205px;

height: 9px;

overflow: hidden;

clear: both;

}

.content {

width: 670px;

background: transparent url(http://3.bp.blogspot.com/_jM8-wHc3NKY/TQslwVgdWcI/AAAAAAAAAHA/hPtWaiguCKQ/s1600/content_bg.png) repeat-y;

float: left;

padding: 10px 20px;

}

.content h1 {

color: #333;

font-weight: 400;

text-transform: uppercase;

font-size: 18px;

border-bottom: 1px dashed #C1D9F0;

}

.content h2 {

font-weight: 400;

text-transform: uppercase;

font-size: 14px;

padding-left: 10px;

margin-bottom: -5px;

}

.content p {

padding: 0 15px;

text-align: justify;

}

.content-bottom {

width: 710px;

background: transparent url(http://2.bp.blogspot.com/_jM8-wHc3NKY/TQslyLtUh4I/AAAAAAAAAHE/KjmSaXhHWuw/s1600/content_bottom.png) no-repeat;

height: 13px;

float: left;

}
4. Blue Center Drop Bar HTML CODE:<div class="nav">

<div class="table"><ul class="select"><li><a href="#"><b>Sample</b></a></li></ul><ul class="select"><li><a href="#"><b>Sample Menu</b></a>

<div class="select_sub">

<ul class="sub">

<li><a href="#">Sample Menu</a></li>

<li><a href="#">Sample Menu</a></li>

<li><a href="#">Sample Menu</a></li>

<li><a href="#">Sample Menu</a></li>

<li><a href="#">Sample Menu</a></li>

</ul>

</div>

</li>

</ul><ul class="select"><li><a href="#"><b>Sample Menu</b></a>

<div class="select_sub">

<ul class="sub">

<li><a href="#">Sample Menu 2</a></li>

<li><a href="#">Sample Menu 2</a></li>

<li><a href="#">Sample Menu 2</a></li>

<li><a href="#">Sample Menu 2</a></li>

<li><a href="#">Sample Menu 2</a></li>

</ul>

</div>

</li>

</ul>

<ul class="select"><li><a href="#"><b>Sample Menu</b></a>

<div class="select_sub">

<ul class="sub">

<li><a href="#">Sample Menu 3</a></li>

<li><a href="#">Sample Menu 3</a></li>

<li><a href="#">Sample Menu 3</a></li>

<li><a href="#">Sample Menu 3</a></li>

<li><a href="#">Sample Menu 3</a></li>

</ul>

</div>

</li>

</ul>

<ul class="select"><li><a href="#"><b>Sample Menu</b></a>

<div class="select_sub">

<ul class="sub">

<li><a href="#">Sample Menu 4</a></li>

<li><a href="#">Sample Menu 4</a></li>

<li><a href="#">Sample Menu 4</a></li>

<li><a href="#">Sample Menu 4</a></li>

<li><a href="#">Sample Menu 4</a></li>

</ul>

</div>

</li>

</ul></div>

</div><br />
CSS CODE:.nav {

height:35px;

background: url(http://4.bp.blogspot.com/_jM8-wHc3NKY/TQspKEXsD1I/AAAAAAAAAIU/XP4RobAgtGk/s1600/bg.gif) repeat-x;

position:relative;

font-family:arial, verdana, sans-serif;

font-size:11px;

width:100%;

z-index:100;

margin:0;

padding:0;

}.nav .table {

display:table;

margin:0 auto;

}.nav .select,

.nav .current {

margin:0;

padding:0;

list-style:none;

display:table-cell;

white-space:nowrap;

}.nav li {

margin:0;

padding:0;

height:auto;

float:left;

}.nav .select a {

display:block;

height:35px;

float:left;

font-weight:bold;

background: url(http://4.bp.blogspot.com/_jM8-wHc3NKY/TQspKEXsD1I/AAAAAAAAAIU/XP4RobAgtGk/s1600/bg.gif);

padding:0 30px 0 30px;

text-decoration:none;

line-height:35px;

white-space:nowrap;

color:#2b3238;

}

.nav .select a:hover,

.nav .select li:hover a {

background: url(http://1.bp.blogspot.com/_jM8-wHc3NKY/TQspLavFDgI/AAAAAAAAAIY/zrZHi0-MtYY/s1600/hover.gif);

padding:0 0 0 15px;

cursor:pointer;

color:#2b3238;

}.nav .select a b{

font-weight:bold;

}.nav .select a:hover b,

.nav .select li:hover a b {

display:block;

float:left;

padding:0 30px 0 15px;

background:url(http://1.bp.blogspot.com/_jM8-wHc3NKY/TQspLavFDgI/AAAAAAAAAIY/zrZHi0-MtYY/s1600/hover.gif) right top;

cursor:pointer;

}.nav .select_sub {

display:none;

}/* IE6 only */

.nav table {

border-collapse:collapse;

margin:-1px;

font-size:1em;

width:0;

height:0;

}.nav .sub {

display:table;

margin:0 auto;

padding:0;

list-style:none;

}.nav .sub_active .current_sub a,

.nav .sub_active a:hover {

background:transparent;

color:#2b3238;

}.nav .select :hover .select_sub,

.nav .current .show {

display:block;

position:absolute;

width:100%;

top:35px;

background:url(http://1.bp.blogspot.com/_jM8-wHc3NKY/TQspIwXKEeI/AAAAAAAAAIQ/bJfrojOh8GE/s1600/back.gif);

padding:0;

z-index:100;

left:0;

text-align:center;

}.nav .current .show {

z-index:10;

}.nav .select :hover .sub li a,

.nav .current .show .sub li a {

display:block;

float:left;

background:transparent;

padding:0 10px 0 10px;

margin:0;

white-space:nowrap;

border:0;

color:#2b3238;

}.nav .current .sub li.sub_show a {

color:#2b3238;

cursor:default;

}.nav .select .sub li a {

font-weight:normal;

}.nav .select :hover .sub li a:hover,

.nav .current .sub li a:hover {

visibility:visible;

color:#73a0d2;

}
5. Blue Impression Drop Down Menu 

HTML CODE:<ul class="menu">

<li class="top"><a href="#" class="top_link"><span>Sample Menu</span></a></li>

<li class="top"><a href="#" class="top_link"><span>Sample Menu This is some longer text</span></a>

<ul class="sub">

<li><a href="#">Sample Menu This is some longer text</a></li>

<li><a href="#">Sample Menu</a></li>

<li><a href="#">Sample Menu</a></li>

<li><a href="#">Sample Menu</a></li>

<li><a href="#">Sample Menu</a></li>

</ul>

</li>

<li class="top"><a href="#" class="top_link"><span>Sample Menu</span></a>

<ul class="sub">

<li><a href="#">Sample Menu This is some longer text</a></li>

<li><a href="#">Sample Menu</a></li>

<li><a href="#">Sample Menu</a></li>

<li><a href="#">Sample Menu</a></li>

</ul>

</li>

<li class="top"><a href="#" class="top_link"><span>Sample Menu</span></a></li>

<li class="top"><a href="#" class="top_link"><span>Sample Menu</span></a></li>

</ul>CSS CODE:.bg {background: url(http://3.bp.blogspot.com/_jM8-wHc3NKY/TQsqZxrxmtI/AAAAAAAAAIo/8O6ylsZyRTQ/s1600/button4.gif);}

.menu {padding:0 0 0 32px; margin:0; list-style:none; height:40px; background:#fff url(http://1.bp.blogspot.com/_jM8-wHc3NKY/TQsqYv9n9TI/AAAAAAAAAIk/oiiHv79iBCk/s1600/button1a.gif) repeat-x; position:relative; font-family:arial, verdana, sans-serif; }

.menu li.top {display:block; float:left; position:relative;}

.menu li a.top_link {display:block; float:left; height:40px; line-height:33px; color:#bbb; text-decoration:none; font-size:11px; font-weight:bold; padding:0 0 0 12px; cursor:pointer;}

.menu li a.top_link span {float:left; font-weight:bold; display:block; padding:0 24px 0 12px; height:40px;}

.menu li a.top_link span.down {float:left; display:block; padding:0 24px 0 12px; height:40px; background:url(http://4.bp.blogspot.com/_jM8-wHc3NKY/TQsqd0O5eNI/AAAAAAAAAIw/qhsKMaaJL20/s1600/down.gif) no-repeat right top;}

.menu li a.top_link:hover {color:#000; background: url(http://3.bp.blogspot.com/_jM8-wHc3NKY/TQsqZxrxmtI/AAAAAAAAAIo/8O6ylsZyRTQ/s1600/button4.gif) no-repeat;}

.menu li a.top_link:hover span {background:url(http://3.bp.blogspot.com/_jM8-wHc3NKY/TQsqZxrxmtI/AAAAAAAAAIo/8O6ylsZyRTQ/s1600/button4.gif) no-repeat right top;}

.menu li a.top_link:hover span.down {background:url(http://2.bp.blogspot.com/_jM8-wHc3NKY/TQsqbaw12UI/AAAAAAAAAIs/u7l_QWB3Ruc/s1600/button4a.gif) no-repeat right top;}.menu li:hover > a.top_link {color:#000; background: url(http://3.bp.blogspot.com/_jM8-wHc3NKY/TQsqZxrxmtI/AAAAAAAAAIo/8O6ylsZyRTQ/s1600/button4.gif) no-repeat;}

.menu li:hover > a.top_link span {background:url(http://3.bp.blogspot.com/_jM8-wHc3NKY/TQsqZxrxmtI/AAAAAAAAAIo/8O6ylsZyRTQ/s1600/button4.gif) no-repeat right top;}

.menu li:hover > a.top_link span.down {background:url(http://2.bp.blogspot.com/_jM8-wHc3NKY/TQsqbaw12UI/AAAAAAAAAIs/u7l_QWB3Ruc/s1600/button4a.gif) no-repeat right top;}.menu table {border-collapse:collapse; width:0; height:0; position:absolute; top:0; left:0;}.menu a:hover {visibility:visible;}

.menu li:hover {position:relative; z-index:200;}.menu ul,

.menu :hover ul ul,

.menu :hover ul :hover ul ul,

.menu :hover ul :hover ul :hover ul ul,

.menu :hover ul :hover ul :hover ul :hover ul ul {position:absolute; left:-9999px; top:-9999px; width:0; height:0; margin:0; padding:0; list-style:none;}.menu :hover ul.sub {left:2px; top:40px; right:2px; background: #fff; padding:3px 0; border:1px solid #95d2ee; white-space:nowrap; width:200px; height:auto;}

.menu :hover ul.sub li {display:block; height:20px; position:relative; float:left; width:250px;}

.menu :hover ul.sub li a {font-weight:normal;display:block; font-size:11px; height:20px; width:192px; line-height:20px; text-indent:5px; color:#000; text-decoration:none; border:3px solid #fff; border-width:0 0 0 3px;}

.menu :hover ul.sub li a.fly {background:#fff url(http://1.bp.blogspot.com/_jM8-wHc3NKY/TQsqVzs-dBI/AAAAAAAAAIc/nCJLoz72b2Q/s1600/arrow.gif) 80px 7px no-repeat;}

.menu :hover ul.sub li a:hover {background:#95d2ee; color:#fff;}

.menu :hover ul.sub li a.fly:hover {background:#95d2ee url(http://2.bp.blogspot.com/_jM8-wHc3NKY/TQsqXRNVRmI/AAAAAAAAAIg/d_73a7oZpH4/s1600/arrow_over.gif) 80px 7px no-repeat; color:#fff;}

.menu :hover ul li:hover > a.fly {background:#95d2ee url(http://2.bp.blogspot.com/_jM8-wHc3NKY/TQsqXRNVRmI/AAAAAAAAAIg/d_73a7oZpH4/s1600/arrow_over.gif) 80px 7px no-repeat; color:#fff;}.menu :hover ul :hover ul,

.menu :hover ul :hover ul :hover ul,

.menu :hover ul :hover ul :hover ul :hover ul,

.menu :hover ul :hover ul :hover ul :hover ul :hover ul

{left:90px; top:-4px; background: #fff; padding:3px 0; border:1px solid 95d2ee; white-space:nowrap; width:93px; z-index:200; height:auto;}


6. Green Impression Drop Down Menu 

HTML CODE:<ul class="menu">

<li class="top"><a href="#" class="top_link"><span>Sample Menu</span></a></li>

<li class="top"><a href="#" class="top_link"><span>Sample Menu This is some longer text</span></a>

<ul class="sub">

<li><a href="#">Sample Menu This is some longer text</a></li>

<li><a href="#">Sample Menu</a></li>

<li><a href="#">Sample Menu</a></li>

<li><a href="#">Sample Menu</a></li>

<li><a href="#">Sample Menu</a></li>

</ul>

</li>

<li class="top"><a href="#" class="top_link"><span>Sample Menu</span></a>

<ul class="sub">

<li><a href="#">Sample Menu This is some longer text</a></li>

<li><a href="#">Sample Menu</a></li>

<li><a href="#">Sample Menu</a></li>

<li><a href="#">Sample Menu</a></li>

</ul>

</li>

<li class="top"><a href="#" class="top_link"><span>Sample Menu</span></a></li>

<li class="top"><a href="#" class="top_link"><span>Sample Menu</span></a></li>

</ul>CSS CODE:.bg {background: url(http://4.bp.blogspot.com/_jM8-wHc3NKY/TQstEUoZw_I/AAAAAAAAAJA/mg9GEpmWjVI/s1600/button4.gif);}

.menu {padding:0 0 0 32px; margin:0; list-style:none; height:40px; background:#fff url(http://3.bp.blogspot.com/_jM8-wHc3NKY/TQstCprwulI/AAAAAAAAAI8/SPMsyPHibmk/s1600/button1a.gif) repeat-x; position:relative; font-family:arial, verdana, sans-serif; }

.menu li.top {display:block; float:left; position:relative;}

.menu li a.top_link {display:block; float:left; height:40px; line-height:33px; color:#bbb; text-decoration:none; font-size:11px; font-weight:bold; padding:0 0 0 12px; cursor:pointer;}

.menu li a.top_link span {float:left; font-weight:bold; display:block; padding:0 24px 0 12px; height:40px;}

.menu li a.top_link span.down {float:left; display:block; padding:0 24px 0 12px; height:40px; background:url(http://1.bp.blogspot.com/_jM8-wHc3NKY/TQstHWj4QOI/AAAAAAAAAJI/0EP4r653Y3U/s1600/down.gif) no-repeat right top;}

.menu li a.top_link:hover {color:#000; background: url(http://4.bp.blogspot.com/_jM8-wHc3NKY/TQstEUoZw_I/AAAAAAAAAJA/mg9GEpmWjVI/s1600/button4.gif) no-repeat;}

.menu li a.top_link:hover span {background:url(http://4.bp.blogspot.com/_jM8-wHc3NKY/TQstEUoZw_I/AAAAAAAAAJA/mg9GEpmWjVI/s1600/button4.gif) no-repeat right top;}

.menu li a.top_link:hover span.down {background:url(http://2.bp.blogspot.com/_jM8-wHc3NKY/TQstFxKLtQI/AAAAAAAAAJE/AaclOFJ20kI/s1600/button4a.gif) no-repeat right top;}.menu li:hover > a.top_link {color:#000; background: url(http://4.bp.blogspot.com/_jM8-wHc3NKY/TQstEUoZw_I/AAAAAAAAAJA/mg9GEpmWjVI/s1600/button4.gif) no-repeat;}

.menu li:hover > a.top_link span {background:url(http://4.bp.blogspot.com/_jM8-wHc3NKY/TQstEUoZw_I/AAAAAAAAAJA/mg9GEpmWjVI/s1600/button4.gif) no-repeat right top;}

.menu li:hover > a.top_link span.down {background:url(http://2.bp.blogspot.com/_jM8-wHc3NKY/TQstFxKLtQI/AAAAAAAAAJE/AaclOFJ20kI/s1600/button4a.gif) no-repeat right top;}.menu table {border-collapse:collapse; width:0; height:0; position:absolute; top:0; left:0;}.menu a:hover {visibility:visible;}

.menu li:hover {position:relative; z-index:200;}.menu ul,

.menu :hover ul ul,

.menu :hover ul :hover ul ul,

.menu :hover ul :hover ul :hover ul ul,

.menu :hover ul :hover ul :hover ul :hover ul ul {position:absolute; left:-9999px; top:-9999px; width:0; height:0; margin:0; padding:0; list-style:none;}.menu :hover ul.sub {left:2px; top:40px; right:2px; background: #fff; padding:3px 0; border:1px solid #009900; white-space:nowrap; width:200px; height:auto;}

.menu :hover ul.sub li {display:block; height:20px; position:relative; float:left; width:250px;}

.menu :hover ul.sub li a {font-weight:normal;display:block; font-size:11px; height:20px; width:192px; line-height:20px; text-indent:5px; color:#000; text-decoration:none; border:3px solid #fff; border-width:0 0 0 3px;}

.menu :hover ul.sub li a.fly {background:#fff url(http://4.bp.blogspot.com/_jM8-wHc3NKY/TQss_-g_XhI/AAAAAAAAAI0/2X1cr1UjJJk/s1600/arrow.gif) 80px 7px no-repeat;}

.menu :hover ul.sub li a:hover {background:#42c555; color:#fff;}

.menu :hover ul.sub li a.fly:hover {background:#42c555 url(http://1.bp.blogspot.com/_jM8-wHc3NKY/TQstA0Fq5gI/AAAAAAAAAI4/iixY27DoBEI/s1600/arrow_over.gif) 80px 7px no-repeat; color:#fff;}

.menu :hover ul li:hover > a.fly {background:#42c555 url(http://1.bp.blogspot.com/_jM8-wHc3NKY/TQstA0Fq5gI/AAAAAAAAAI4/iixY27DoBEI/s1600/arrow_over.gif) 80px 7px no-repeat; color:#fff;}.menu :hover ul :hover ul,

.menu :hover ul :hover ul :hover ul,

.menu :hover ul :hover ul :hover ul :hover ul,

.menu :hover ul :hover ul :hover ul :hover ul :hover ul

{left:90px; top:-4px; background: #fff; padding:3px 0; border:1px solid 95d2ee; white-space:nowrap; width:93px; z-index:200; height:auto;}
7. Grey Impression Drop Down Menu HTML CODE:<ul class="menu">

<li class="top"><a href="#" class="top_link"><span>Sample Menu</span></a></li>

<li class="top"><a href="#" class="top_link"><span>Sample Menu This is some longer text</span></a>

<ul class="sub">

<li><a href="#">Sample Menu This is some longer text</a></li>

<li><a href="#">Sample Menu</a></li>

<li><a href="#">Sample Menu</a></li>

<li><a href="#">Sample Menu</a></li>

<li><a href="#">Sample Menu</a></li>

</ul>

</li>

<li class="top"><a href="#" class="top_link"><span>Sample Menu</span></a>

<ul class="sub">

<li><a href="#">Sample Menu This is some longer text</a></li>

<li><a href="#">Sample Menu</a></li>

<li><a href="#">Sample Menu</a></li>

<li><a href="#">Sample Menu</a></li>

</ul>

</li>

<li class="top"><a href="#" class="top_link"><span>Sample Menu</span></a></li>

<li class="top"><a href="#" class="top_link"><span>Sample Menu</span></a></li>

</ul>CSS CODE:.bg {background: url(http://4.bp.blogspot.com/_jM8-wHc3NKY/TQsvyjqtOtI/AAAAAAAAAJY/vmyqY9B2D9A/s1600/button4.gif);}

.menu {padding:0 0 0 32px; margin:0; list-style:none; height:40px; background:#fff url(http://2.bp.blogspot.com/_jM8-wHc3NKY/TQsvw7MKOQI/AAAAAAAAAJU/w8DkeVrGAvU/s1600/button1a.gif) repeat-x; position:relative; font-family:arial, verdana, sans-serif; }

.menu li.top {display:block; float:left; position:relative;}

.menu li a.top_link {display:block; float:left; height:40px; line-height:33px; color:#bbb; text-decoration:none; font-size:11px; font-weight:bold; padding:0 0 0 12px; cursor:pointer;}

.menu li a.top_link span {float:left; font-weight:bold; display:block; padding:0 24px 0 12px; height:40px;}

.menu li a.top_link span.down {float:left; display:block; padding:0 24px 0 12px; height:40px; background:url(http://3.bp.blogspot.com/_jM8-wHc3NKY/TQsv4SuYGyI/AAAAAAAAAJg/wmJM2Itng54/s1600/down.gif) no-repeat right top;}

.menu li a.top_link:hover {color:#000; background: url(http://4.bp.blogspot.com/_jM8-wHc3NKY/TQsvyjqtOtI/AAAAAAAAAJY/vmyqY9B2D9A/s1600/button4.gif) no-repeat;}

.menu li a.top_link:hover span {background:url(http://4.bp.blogspot.com/_jM8-wHc3NKY/TQsvyjqtOtI/AAAAAAAAAJY/vmyqY9B2D9A/s1600/button4.gif) no-repeat right top;}

.menu li a.top_link:hover span.down {background:url(http://1.bp.blogspot.com/_jM8-wHc3NKY/TQsv0jR1qyI/AAAAAAAAAJc/y7dEWaJx5ZQ/s1600/button4a.gif) no-repeat right top;}.menu li:hover > a.top_link {color:#000; background: url(http://4.bp.blogspot.com/_jM8-wHc3NKY/TQsvyjqtOtI/AAAAAAAAAJY/vmyqY9B2D9A/s1600/button4.gif) no-repeat;}

.menu li:hover > a.top_link span {background:url(http://4.bp.blogspot.com/_jM8-wHc3NKY/TQsvyjqtOtI/AAAAAAAAAJY/vmyqY9B2D9A/s1600/button4.gif) no-repeat right top;}

.menu li:hover > a.top_link span.down {background:url(http://1.bp.blogspot.com/_jM8-wHc3NKY/TQsv0jR1qyI/AAAAAAAAAJc/y7dEWaJx5ZQ/s1600/button4a.gif) no-repeat right top;}.menu table {border-collapse:collapse; width:0; height:0; position:absolute; top:0; left:0;}.menu a:hover {visibility:visible;}

.menu li:hover {position:relative; z-index:200;}.menu ul,

.menu :hover ul ul,

.menu :hover ul :hover ul ul,

.menu :hover ul :hover ul :hover ul ul,

.menu :hover ul :hover ul :hover ul :hover ul ul {position:absolute; left:-9999px; top:-9999px; width:0; height:0; margin:0; padding:0; list-style:none;}.menu :hover ul.sub {left:2px; top:40px; right:2px; background: #fff; padding:3px 0; border:1px solid #999999; white-space:nowrap; width:200px; height:auto;}

.menu :hover ul.sub li {display:block; height:20px; position:relative; float:left; width:250px;}

.menu :hover ul.sub li a {font-weight:normal;display:block; font-size:11px; height:20px; width:192px; line-height:20px; text-indent:5px; color:#000; text-decoration:none; border:3px solid #fff; border-width:0 0 0 3px;}

.menu :hover ul.sub li a.fly {background:#fff url(http://1.bp.blogspot.com/_jM8-wHc3NKY/TQsvpPMSx4I/AAAAAAAAAJM/je9EQ9t8kZI/s1600/arrow.gif) 80px 7px no-repeat;}

.menu :hover ul.sub li a:hover {background:#999999; color:#fff;}

.menu :hover ul.sub li a.fly:hover {background:#999999 url(http://4.bp.blogspot.com/_jM8-wHc3NKY/TQsvq5mWSrI/AAAAAAAAAJQ/CqfByxNrLWU/s1600/arrow_over.gif) 80px 7px no-repeat; color:#fff;}

.menu :hover ul li:hover > a.fly {background:#999999 url(http://4.bp.blogspot.com/_jM8-wHc3NKY/TQsvq5mWSrI/AAAAAAAAAJQ/CqfByxNrLWU/s1600/arrow_over.gif) 80px 7px no-repeat; color:#fff;}.menu :hover ul :hover ul,

.menu :hover ul :hover ul :hover ul,

.menu :hover ul :hover ul :hover ul :hover ul,

.menu :hover ul :hover ul :hover ul :hover ul :hover ul

{left:90px; top:-4px; background: #fff; padding:3px 0; border:1px solid 999999; white-space:nowrap; width:93px; z-index:200; height:auto;}
8. Blue Tabbed Drop Down 

HTML CODE:<div class="menu">

<ul>

<li><a href="#" >Home</a></li>

<li><a href="#" id="current">Products</a>

<ul>

<li><a href="#">Drop Down CSS Menus</a></li>

<li><a href="#">Horizontal CSS Menus</a></li>

<li><a href="#">Vertical CSS Menus</a></li>

<li><a href="#">Dreamweaver Menus</a></li>

</ul>

</li>

<li><a href="/faq.php">FAQ</a>

<ul>

<li><a href="#">Drop Down CSS Menus</a></li>

<li><a href="#">Horizontal CSS Menus</a></li>

<li><a href="#">Vertical CSS Menus</a></li>

<li><a href="#">Dreamweaver Menus</a></li>

</ul>

</li>

<li><a href="/contact/contact.php">Contact</a></li>

</ul>

</div>


CSS CODE:.menu{

border:none;

border:0px;

margin:0px;

padding:0px;

font-family:verdana,geneva,arial,helvetica,sans-serif;

font-size:14px;

font-weight:bold;

color:8e8e8e;

}

.menu ul{

background:url(http://2.bp.blogspot.com/_jM8-wHc3NKY/TQtAu6UjDEI/AAAAAAAAAJo/bk_C9T7IF54/s1600/menu-bg.gif) top left repeat-x;

height:43px;

list-style:none;

margin:0;

padding:0;

}

.menu li{

float:left;

}

.menu li a{

color:#666666;

display:block;

font-weight:bold;

line-height:43px;

padding:0px 25px;

text-align:center;

text-decoration:none;

}

.menu li a:hover{

color:#000000;

text-decoration:none;

}

.menu li ul{

background:#e0e0e0;

border-left:2px solid #0079b2;

border-right:2px solid #0079b2;

border-bottom:2px solid #0079b2;

display:none;

height:auto;

filter:alpha(opacity=95);

opacity:0.95;

position:absolute;

width:225px;

z-index:200;

/*top:1em;

/*left:0;*/

}

.menu li:hover ul{

display:block;

}

.menu li li {

display:block;

float:none;

width:225px;

}

.menu li ul a{

display:block;

font-size:12px;

font-style:normal;

padding:0px 10px 0px 15px;

text-align:left;

}

.menu li ul a:hover{

background:#949494;

color:#000000;

opacity:1.0;

filter:alpha(opacity=100);

}

.menu p{

clear:left;

}

.menu #current{

background:url(http://3.bp.blogspot.com/_jM8-wHc3NKY/TQtAtX3PdII/AAAAAAAAAJk/syUHkWP9X6Q/s1600/current-bg.gif) top left repeat-x;

color:#ffffff;

}
9. Yellow Tabbed Drop Down Menu HTML CODE:<div class="menu">

<ul>

<li><a href="#" >Home</a></li>

<li><a href="#" id="current">Products</a>

<ul>

<li><a href="#">Drop Down CSS Menus</a></li>

<li><a href="#">Horizontal CSS Menus</a></li>

<li><a href="#">Vertical CSS Menus</a></li>

<li><a href="#">Dreamweaver Menus</a></li>

</ul>

</li>

<li><a href="/faq.php">FAQ</a>

<ul>

<li><a href="#">Drop Down CSS Menus</a></li>

<li><a href="#">Horizontal CSS Menus</a></li>

<li><a href="#">Vertical CSS Menus</a></li>

<li><a href="#">Dreamweaver Menus</a></li>

</ul>

</li>

<li><a href="/contact/contact.php">Contact</a></li>

</ul>

</div>
CSS CODE:.menu{

border:none;

border:0px;

margin:0px;

padding:0px;

font-family:verdana,geneva,arial,helvetica,sans-serif;

font-size:14px;

font-weight:bold;

color:8e8e8e;

}

.menu ul{

background:url(http://1.bp.blogspot.com/_jM8-wHc3NKY/TQtkYSLCYQI/AAAAAAAAAK8/pdp-q2b5mtw/s1600/menu-bg.gif) top left repeat-x;

height:43px;

list-style:none;

margin:0;

padding:0;

}

.menu li{

float:left;

}

.menu li a{

color:#666666;

display:block;

font-weight:bold;

line-height:43px;

padding:0px 25px;

text-align:center;

text-decoration:none;

}

.menu li a:hover{

color:#000000;

text-decoration:none;

}

.menu li ul{

background:#e0e0e0;

border-left:2px solid #0079b2;

border-right:2px solid #0079b2;

border-bottom:2px solid #0079b2;

display:none;

height:auto;

filter:alpha(opacity=95);

opacity:0.95;

position:absolute;

width:225px;

z-index:200;

/*top:1em;

/*left:0;*/

}

.menu li:hover ul{

display:block;

}

.menu li li {

display:block;

float:none;

width:225px;

}

.menu li ul a{

display:block;

font-size:12px;

font-style:normal;

padding:0px 10px 0px 15px;

text-align:left;

}

.menu li ul a:hover{

background:#949494;

color:#000000;

opacity:1.0;

filter:alpha(opacity=100);

}

.menu p{

clear:left;

}

.menu #current{

background:url(http://1.bp.blogspot.com/_jM8-wHc3NKY/TQtkTARNJFI/AAAAAAAAAK4/uDZCtCg7cdQ/s1600/current-bg.gif) top left repeat-x;

color:#ffffff;

}
10. Tabbed Grey Drop Down 

HTML CODE:<div class="menu">

<ul>

<li><a href="#" >Home</a></li>

<li><a href="#" id="current">Products</a>

<ul>

<li><a href="#">Drop Down CSS Menus</a></li>

<li><a href="#">Horizontal CSS Menus</a></li>

<li><a href="#">Vertical CSS Menus</a></li>

<li><a href="#">Dreamweaver Menus</a></li>

</ul>

</li>

<li><a href="/faq.php">FAQ</a>

<ul>

<li><a href="#">Drop Down CSS Menus</a></li>

<li><a href="#">Horizontal CSS Menus</a></li>

<li><a href="#">Vertical CSS Menus</a></li>

<li><a href="#">Dreamweaver Menus</a></li>

</ul>

</li>

<li><a href="/contact/contact.php">Contact</a></li>

</ul>

</div>CSS CODE:.menu{

border:none;

border:0px;

margin:0px;

padding:0px;

font-family:verdana,geneva,arial,helvetica,sans-serif;

font-size:14px;

font-weight:bold;

color:8e8e8e;

}

.menu ul{

background:url(http://1.bp.blogspot.com/_jM8-wHc3NKY/TQtCUJlJEMI/AAAAAAAAAJ4/i-V-EPxJWm8/s1600/menu-bg.gif) top left repeat-x;

height:43px;

list-style:none;

margin:0;

padding:0;

}

.menu li{

float:left;

padding:0px 8px 0px 8px;

}

.menu li a{

color:#666666;

display:block;

font-weight:bold;

line-height:43px;

padding:0px 25px;

text-align:center;

text-decoration:none;

}

.menu li a:hover{

color:#000000;

text-decoration:none;

}

.menu li ul{

background:#e0e0e0;

border-left:2px solid #9f9f9f;

border-right:2px solid #9f9f9f;

border-bottom:2px solid #9f9f9f;

display:none;

height:auto;

filter:alpha(opacity=95);

opacity:0.95;

position:absolute;

width:225px;

z-index:200;

/*top:1em;

/*left:0;*/

}

.menu li:hover ul{

display:block;

}

.menu li li {

display:block;

float:none;

padding:0px;

width:225px;

}

.menu li ul a{

display:block;

font-size:12px;

font-style:normal;

padding:0px 10px 0px 15px;

text-align:left;

}

.menu li ul a:hover{

background:#949494;

color:#000000;

opacity:1.0;

filter:alpha(opacity=100);

}

.menu p{

clear:left;

}

.menu #current{

background:url(http://3.bp.blogspot.com/_jM8-wHc3NKY/TQtCSn9IQ-I/AAAAAAAAAJ0/BhM1AbQulYY/s1600/current-bg.gif) top left repeat-x;

color:#ffffff;

}11. Red Tabbed Drop Down HTML CODE:<div class="menu">

<ul>

<li><a href="#" >Home</a></li>

<li><a href="#" id="current">Products</a>

<ul>

<li><a href="#">Drop Down CSS Menus</a></li>

<li><a href="#">Horizontal CSS Menus</a></li>

<li><a href="#">Vertical CSS Menus</a></li>

<li><a href="#">Dreamweaver Menus</a></li>

</ul>

</li>

<li><a href="/faq.php">FAQ</a>

<ul>

<li><a href="#">Drop Down CSS Menus</a></li>

<li><a href="#">Horizontal CSS Menus</a></li>

<li><a href="#">Vertical CSS Menus</a></li>

<li><a href="#">Dreamweaver Menus</a></li>

</ul>

</li>

<li><a href="/contact/contact.php">Contact</a></li>

</ul>

</div>CSS CODE:.menu{

border:none;

border:0px;

margin:0px;

padding:0px;

font-family:verdana,geneva,arial,helvetica,sans-serif;

font-size:14px;

font-weight:bold;

color:8e8e8e;

}

.menu ul{

background:url(http://1.bp.blogspot.com/_jM8-wHc3NKY/TQtC4DDAU9I/AAAAAAAAAKA/ZLj3-XOPhUw/s1600/menu-bg.gif) top left repeat-x;

height:43px;

list-style:none;

margin:0;

padding:0;

}

.menu li{

float:left;

padding:0px 8px 0px 8px;

}

.menu li a{

color:#666666;

display:block;

font-weight:bold;

line-height:43px;

padding:0px 25px;

text-align:center;

text-decoration:none;

}

.menu li a:hover{

color:#000000;

text-decoration:none;

}

.menu li ul{

background:#e0e0e0;

border-left:2px solid #a80329;

border-right:2px solid #a80329;

border-bottom:2px solid #a80329;

display:none;

height:auto;

filter:alpha(opacity=95);

opacity:0.95;

position:absolute;

width:225px;

z-index:200;

/*top:1em;

/*left:0;*/

}

.menu li:hover ul{

display:block;

}

.menu li li {

display:block;

float:none;

padding:0px;

width:225px;

}

.menu li ul a{

display:block;

font-size:12px;

font-style:normal;

padding:0px 10px 0px 15px;

text-align:left;

}

.menu li ul a:hover{

background:#949494;

color:#000000;

opacity:1.0;

filter:alpha(opacity=100);

}

.menu p{

clear:left;

}

.menu #current{

background:url(http://4.bp.blogspot.com/_jM8-wHc3NKY/TQtC2LGdLXI/AAAAAAAAAJ8/aQLTUDPliLU/s1600/current-bg.gif) top left repeat-x;

color:#ffffff;

}


12. Black Tabbed Drop Down HTML CODE:<div class="menu">

<ul>

<li><a href="#" >Home</a></li>

<li><a href="#" id="current">Products</a>

<ul>

<li><a href="#">Drop Down CSS Menus</a></li>

<li><a href="#">Horizontal CSS Menus</a></li>

<li><a href="#">Vertical CSS Menus</a></li>

<li><a href="#">Dreamweaver Menus</a></li>

</ul>

</li>

<li><a href="/faq.php">FAQ</a>

<ul>

<li><a href="#">Drop Down CSS Menus</a></li>

<li><a href="#">Horizontal CSS Menus</a></li>

<li><a href="#">Vertical CSS Menus</a></li>

<li><a href="#">Dreamweaver Menus</a></li>

</ul>

</li>

<li><a href="/contact/contact.php">Contact</a></li>

</ul>

</div>CSS CODE:.menu{

border:none;

border:0px;

margin:0px;

padding:0px;

font-family:verdana,geneva,arial,helvetica,sans-serif;

font-size:14px;

font-weight:bold;

color:8e8e8e;

}

.menu ul{

background:url(http://3.bp.blogspot.com/_jM8-wHc3NKY/TQtECmlWEXI/AAAAAAAAAKI/RbUGeX5EOMY/s1600/menu-bg.gif) top left repeat-x;

height:43px;

list-style:none;

margin:0;

padding:0;

}

.menu li{

float:left;

padding:0px 8px 0px 8px;

}

.menu li a{

color:#666666;

display:block;

font-weight:bold;

line-height:43px;

padding:0px 25px;

text-align:center;

text-decoration:none;

}

.menu li a:hover{

color:#000000;

text-decoration:none;

}

.menu li ul{

background:#e0e0e0;

border-left:2px solid #000000;

border-right:2px solid #000000;

border-bottom:2px solid #000000;

display:none;

height:auto;

filter:alpha(opacity=95);

opacity:0.95;

position:absolute;

width:225px;

z-index:200;

/*top:1em;

/*left:0;*/

}

.menu li:hover ul{

display:block;

}

.menu li li {

display:block;

float:none;

padding:0px;

width:225px;

}

.menu li ul a{

display:block;

font-size:12px;

font-style:normal;

padding:0px 10px 0px 15px;

text-align:left;

}

.menu li ul a:hover{

background:#949494;

color:#000000;

opacity:1.0;

filter:alpha(opacity=100);

}

.menu p{

clear:left;

}

.menu #current{

background:url(http://3.bp.blogspot.com/_jM8-wHc3NKY/TQtEBSVFG-I/AAAAAAAAAKE/HkOKUcTXrn4/s1600/current-bg.gif) top left repeat-x;

color:#ffffff;

}13. Orange Tabbed Drop Down HTML CODE:<div class="menu">

<ul>

<li><a href="#" >Home</a></li>

<li><a href="#" id="current">Products</a>

<ul>

<li><a href="#">Drop Down CSS Menus</a></li>

<li><a href="#">Horizontal CSS Menus</a></li>

<li><a href="#">Vertical CSS Menus</a></li>

<li><a href="#">Dreamweaver Menus</a></li>

</ul>

</li>

<li><a href="/faq.php">FAQ</a>

<ul>

<li><a href="#">Drop Down CSS Menus</a></li>

<li><a href="#">Horizontal CSS Menus</a></li>

<li><a href="#">Vertical CSS Menus</a></li>

<li><a href="#">Dreamweaver Menus</a></li>

</ul>

</li>

<li><a href="/contact/contact.php">Contact</a></li>

</ul>

</div>
CSS CODE:.menu{

border:none;

border:0px;

margin:0px;

padding:0px;

font-family:verdana,geneva,arial,helvetica,sans-serif;

font-size:14px;

font-weight:bold;

color:8e8e8e;

}

.menu ul{

background:url(http://2.bp.blogspot.com/_jM8-wHc3NKY/TQtEnUze_WI/AAAAAAAAAKQ/ZhIl_LlVpqo/s1600/menu-bg.gif) top left repeat-x;

height:43px;

list-style:none;

margin:0;

padding:0;

}

.menu li{

float:left;

padding:0px 8px 0px 8px;

}

.menu li a{

color:#666666;

display:block;

font-weight:bold;

line-height:43px;

padding:0px 25px;

text-align:center;

text-decoration:none;

}

.menu li a:hover{

color:#000000;

text-decoration:none;

}

.menu li ul{

background:#e0e0e0;

border-left:2px solid #f68618;

border-right:2px solid #f68618;

border-bottom:2px solid #f68618;

display:none;

height:auto;

filter:alpha(opacity=95);

opacity:0.95;

position:absolute;

width:225px;

z-index:200;

/*top:1em;

/*left:0;*/

}

.menu li:hover ul{

display:block;

}

.menu li li {

display:block;

float:none;

padding:0px;

width:225px;

}

.menu li ul a{

display:block;

font-size:12px;

font-style:normal;

padding:0px 10px 0px 15px;

text-align:left;

}

.menu li ul a:hover{

background:#949494;

color:#000000;

opacity:1.0;

filter:alpha(opacity=100);

}

.menu p{

clear:left;

}

.menu #current{

background:url(http://2.bp.blogspot.com/_jM8-wHc3NKY/TQtEl6T6RkI/AAAAAAAAAKM/M3-gNYBrYE8/s1600/current-bg.gif) top left repeat-x;

color:#ffffff;

}14. Simple Red Drop Down Menus HTML CODE:<ul id="navigation-1">

<li><a href="#" title="Home">Home</a></li>

<li><a href="#" title="Products">Products</a>

<ul class="navigation-2">

<li><a href="#" title="Electric Guitars">Electric Guitars</a></li>

<li><a href="#" title="Acoustic Guitars">Acoustic Guitars <span>&raquo;</span></a>

<ul class="navigation-3">

<li><a href="#" title="Six String">Six String</a></li>

<li><a href="#" title="Twelve String">Twelve String</a></li>

</ul>

</li>

<li><a href="#" title="Bass Guitars">Bass Guitars</a></li>

<li><a href="#" title="Accessories">Accessories <span>&raquo;</span></a>

<ul class="navigation-3">

<li><a href="#" title="Guitar Stands">Guitar Stands</a></li>

<li><a href="#" title="Strings">Strings</a></li>

<li><a href="#" title="Tuners">Tuners</a></li>

<li><a href="#" title="Plectrums">Plectrums</a></li>

<li><a href="#" title="Capos">Capos</a></li>

<li><a href="#" title="Cases">Cases</a></li>

<li><a href="#" title="Straps">Straps</a></li>

</ul>

</li>

</ul>

</li>

<li><a href="#" title="Your Account">Your Account</a>

<ul class="navigation-2">

<li><a href="#" title="Log In">Log In</a></li>

<li><a href="#" title="Register">Register</a></li>

</ul>

</li>

<li><a href="#" title="Help">Help</a>

<ul class="navigation-2">

<li><a href="#" title="FAQs">FAQs</a></li>

<li><a href="#" title="Forum">Forum</a></li>

<li><a href="#" title="Contact Us">Contact Us</a></li>

</ul>

</li>

<li><a href="#" title="Blah">Links</a>

<ul class="navigation-2">

<li><a href="#" title="Taylor Guitars">Taylor Guitars</a></li>

<li><a href="#" title="AER Amplifiers">AER Amplifiers</a></li>

<li><a href="#" title="Shure Microphones">Shure Microphones</a></li>

<li><a href="#" title="International">International <span>&raquo;</span></a>

<ul class="navigation-3">

<li><a href="#" title="Musican's Friend">Musican's Friend</a></li>

<li><a href="#" title="Thomann Music">Thomann Music</a></li>

<li><a href="#" title="Turnkey">Turnkey</a></li>

</ul>

</li>

</ul>

</li>

</ul>CSS CODE:


div#container

{ width:740px; position:absolute; left:50%; margin:0 -380px; background:#ffffff; border:10px solid #b9121b; height:400px; }h1

{ width:738px; margin:1px; color:#4C1B1B; font:helvetica; font-size:24pt; overflow:hidden; padding:80px 0 0; vertical-align:middle; text-align:right; }

p { margin:0; padding:1.2em; }

p a:link,

p a:visited,

p a:hover,

p a:active

{ font-weight:bold; color:#b9121b; }ul#navigation-1

{ margin:0; padding:1px 0; list-style:none; width:100%; height:21px; border-top:1px solid #b9121b; border-bottom:1px solid #b9121b; font:normal 8pt verdana, arial, helvetica;}

ul#navigation-1 li

{ margin:0; padding:0; display:block; float:left; position:relative; width:148px; }

ul#navigation-1 li a:link,

ul#navigation-1 li a:visited

{ padding:4px 0; display:block; text-align:center; text-decoration:none; background:#b9121b; color:#ffffff; width:148px; height:13px; }

ul#navigation-1 li:hover a,

ul#navigation-1 li a:hover,

ul#navigation-1 li a:active

{ padding:4px 0; display:block; text-align:center; text-decoration:none; background:#ec454e; color:#ffffff; width:146px; height:13px; border-left:1px solid #ffffff; border-right:1px solid #ffffff; }ul#navigation-1 li ul.navigation-2

{ margin:0; padding:1px 1px 0; list-style:none; display:none; background:#ffffff; width:146px; position:absolute; top:21px; left:-1px; border:1px solid #b9121b; border-top:none; }

ul#navigation-1 li:hover ul.navigation-2

{ display:block; }

ul#navigation-1 li ul.navigation-2 li

{ width:146px; clear:left; width:146px; }ul#navigation-1 li ul.navigation-2 li a:link,

ul#navigation-1 li ul.navigation-2 li a:visited

{ clear:left; background:#b9121b; padding:4px 0; width:146px; border:none; border-bottom:1px solid #ffffff; position:relative; z-index:1000; }

ul#navigation-1 li ul.navigation-2 li:hover a,

ul#navigation-1 li ul.navigation-2 li a:active,

ul#navigation-1 li ul.navigation-2 li a:hover

{ clear:left; background:#ec454e; padding:4px 0; width:146px; border:none; border-bottom:1px solid #ffffff; position:relative; z-index:1000; }ul#navigation-1 li ul.navigation-2 li ul.navigation-3

{ display:none; margin:0; padding:0; list-style:none; position:absolute; left:145px; top:-2px; padding:1px 1px 0 1px; border:1px solid #b9121b; border-left:1px solid #b9121b; background:#ffffff; z-index:900; }

ul#navigation-1 li ul.navigation-2 li:hover ul.navigation-3

{ display:block; }

ul#navigation-1 li ul.navigation-2 li ul.navigation-3 li a:link,

ul#navigation-1 li ul.navigation-2 li ul.navigation-3 li a:visited

{ background:#b9121b; }

ul#navigation-1 li ul.navigation-2 li ul.navigation-3 li:hover a,

ul#navigation-1 li ul.navigation-2 li ul.navigation-3 li a:hover,

ul#navigation-1 li ul.navigation-2 li ul.navigation-3 li a:active

{ background:#ec454e; }

ul#navigation-1 li ul.navigation-2 li a span

{ position:absolute; top:0; left:132px; font-size:12pt; color:#fe676f; }

ul#navigation-1 li ul.navigation-2 li:hover a span,

ul#navigation-1 li ul.navigation-2 li a:hover span

{ position:absolute; top:0; left:132px; font-size:12pt; color:#ffffff; }
15. Simple Black Drop Down Menus HTML CODE:<ul id="navigation-1">

<li><a href="#" title="Home">Home</a></li>

<li><a href="#" title="Products">Products</a>

<ul class="navigation-2">

<li><a href="#" title="Electric Guitars">Electric Guitars</a></li>

<li><a href="#" title="Acoustic Guitars">Acoustic Guitars <span>&raquo;</span></a>

<ul class="navigation-3">

<li><a href="#" title="Six String">Six String</a></li>

<li><a href="#" title="Twelve String">Twelve String</a></li>

</ul>

</li>

<li><a href="#" title="Bass Guitars">Bass Guitars</a></li>

<li><a href="#" title="Accessories">Accessories <span>&raquo;</span></a>

<ul class="navigation-3">

<li><a href="#" title="Guitar Stands">Guitar Stands</a></li>

<li><a href="#" title="Strings">Strings</a></li>

<li><a href="#" title="Tuners">Tuners</a></li>

<li><a href="#" title="Plectrums">Plectrums</a></li>

<li><a href="#" title="Capos">Capos</a></li>

<li><a href="#" title="Cases">Cases</a></li>

<li><a href="#" title="Straps">Straps</a></li>

</ul>

</li>

</ul>

</li>

<li><a href="#" title="Your Account">Your Account</a>

<ul class="navigation-2">

<li><a href="#" title="Log In">Log In</a></li>

<li><a href="#" title="Register">Register</a></li>

</ul>

</li>

<li><a href="#" title="Help">Help</a>

<ul class="navigation-2">

<li><a href="#" title="FAQs">FAQs</a></li>

<li><a href="#" title="Forum">Forum</a></li>

<li><a href="#" title="Contact Us">Contact Us</a></li>

</ul>

</li>

<li><a href="#" title="Blah">Links</a>

<ul class="navigation-2">

<li><a href="#" title="Taylor Guitars">Taylor Guitars</a></li>

<li><a href="#" title="AER Amplifiers">AER Amplifiers</a></li>

<li><a href="#" title="Shure Microphones">Shure Microphones</a></li>

<li><a href="#" title="International">International <span>&raquo;</span></a>

<ul class="navigation-3">

<li><a href="#" title="Musican's Friend">Musican's Friend</a></li>

<li><a href="#" title="Thomann Music">Thomann Music</a></li>

<li><a href="#" title="Turnkey">Turnkey</a></li>

</ul>

</li>

</ul>

</li>

</ul>CSS CODE:div#container

{ width:740px; position:absolute; left:50%; margin:0 -380px; background:#ffffff; border:10px solid #b9121b; height:400px; }h1

{ width:738px; margin:1px; color:#4C1B1B; font:helvetica; font-size:24pt; overflow:hidden; padding:80px 0 0; vertical-align:middle; text-align:right; }

p { margin:0; padding:1.2em; }

p a:link,

p a:visited,

p a:hover,

p a:active

{ font-weight:bold; color:#b9121b; }ul#navigation-1

{ margin:0; padding:1px 0; list-style:none; width:100%; height:21px; border-top:1px solid #b9121b; border-bottom:1px solid #b9121b; font:normal 8pt verdana, arial, helvetica;}

ul#navigation-1 li

{ margin:0; padding:0; display:block; float:left; position:relative; width:148px; }

ul#navigation-1 li a:link,

ul#navigation-1 li a:visited

{ padding:4px 0; display:block; text-align:center; text-decoration:none; background:#b9121b; color:#ffffff; width:148px; height:13px; }

ul#navigation-1 li:hover a,

ul#navigation-1 li a:hover,

ul#navigation-1 li a:active

{ padding:4px 0; display:block; text-align:center; text-decoration:none; background:#ec454e; color:#ffffff; width:146px; height:13px; border-left:1px solid #ffffff; border-right:1px solid #ffffff; }ul#navigation-1 li ul.navigation-2

{ margin:0; padding:1px 1px 0; list-style:none; display:none; background:#ffffff; width:146px; position:absolute; top:21px; left:-1px; border:1px solid #b9121b; border-top:none; }

ul#navigation-1 li:hover ul.navigation-2

{ display:block; }

ul#navigation-1 li ul.navigation-2 li

{ width:146px; clear:left; width:146px; }ul#navigation-1 li ul.navigation-2 li a:link,

ul#navigation-1 li ul.navigation-2 li a:visited

{ clear:left; background:#b9121b; padding:4px 0; width:146px; border:none; border-bottom:1px solid #ffffff; position:relative; z-index:1000; }

ul#navigation-1 li ul.navigation-2 li:hover a,

ul#navigation-1 li ul.navigation-2 li a:active,

ul#navigation-1 li ul.navigation-2 li a:hover

{ clear:left; background:#ec454e; padding:4px 0; width:146px; border:none; border-bottom:1px solid #ffffff; position:relative; z-index:1000; }ul#navigation-1 li ul.navigation-2 li ul.navigation-3

{ display:none; margin:0; padding:0; list-style:none; position:absolute; left:145px; top:-2px; padding:1px 1px 0 1px; border:1px solid #b9121b; border-left:1px solid #b9121b; background:#ffffff; z-index:900; }

ul#navigation-1 li ul.navigation-2 li:hover ul.navigation-3

{ display:block; }

ul#navigation-1 li ul.navigation-2 li ul.navigation-3 li a:link,

ul#navigation-1 li ul.navigation-2 li ul.navigation-3 li a:visited

{ background:#b9121b; }

ul#navigation-1 li ul.navigation-2 li ul.navigation-3 li:hover a,

ul#navigation-1 li ul.navigation-2 li ul.navigation-3 li a:hover,

ul#navigation-1 li ul.navigation-2 li ul.navigation-3 li a:active

{ background:#ec454e; }

ul#navigation-1 li ul.navigation-2 li a span

{ position:absolute; top:0; left:132px; font-size:12pt; color:#fe676f; }

ul#navigation-1 li ul.navigation-2 li:hover a span,

ul#navigation-1 li ul.navigation-2 li a:hover span

{ position:absolute; top:0; left:132px; font-size:12pt; color:#ffffff; }
16. Simple Blue Drop Down Menus HTML CODE:<ul id="navigation-1">

<li><a href="#" title="Home">Home</a></li>

<li><a href="#" title="Products">Products</a>

<ul class="navigation-2">

<li><a href="#" title="Electric Guitars">Electric Guitars</a></li>

<li><a href="#" title="Acoustic Guitars">Acoustic Guitars <span>&raquo;</span></a>

<ul class="navigation-3">

<li><a href="#" title="Six String">Six String</a></li>

<li><a href="#" title="Twelve String">Twelve String</a></li>

</ul>

</li>

<li><a href="#" title="Bass Guitars">Bass Guitars</a></li>

<li><a href="#" title="Accessories">Accessories <span>&raquo;</span></a>

<ul class="navigation-3">

<li><a href="#" title="Guitar Stands">Guitar Stands</a></li>

<li><a href="#" title="Strings">Strings</a></li>

<li><a href="#" title="Tuners">Tuners</a></li>

<li><a href="#" title="Plectrums">Plectrums</a></li>

<li><a href="#" title="Capos">Capos</a></li>

<li><a href="#" title="Cases">Cases</a></li>

<li><a href="#" title="Straps">Straps</a></li>

</ul>

</li>

</ul>

</li>

<li><a href="#" title="Your Account">Your Account</a>

<ul class="navigation-2">

<li><a href="#" title="Log In">Log In</a></li>

<li><a href="#" title="Register">Register</a></li>

</ul>

</li>

<li><a href="#" title="Help">Help</a>

<ul class="navigation-2">

<li><a href="#" title="FAQs">FAQs</a></li>

<li><a href="#" title="Forum">Forum</a></li>

<li><a href="#" title="Contact Us">Contact Us</a></li>

</ul>

</li>

<li><a href="#" title="Blah">Links</a>

<ul class="navigation-2">

<li><a href="#" title="Taylor Guitars">Taylor Guitars</a></li>

<li><a href="#" title="AER Amplifiers">AER Amplifiers</a></li>

<li><a href="#" title="Shure Microphones">Shure Microphones</a></li>

<li><a href="#" title="International">International <span>&raquo;</span></a>

<ul class="navigation-3">

<li><a href="#" title="Musican's Friend">Musican's Friend</a></li>

<li><a href="#" title="Thomann Music">Thomann Music</a></li>

<li><a href="#" title="Turnkey">Turnkey</a></li>

</ul>

</li>

</ul>

</li>

</ul>CSS CODE:div#container

{ width:740px; position:absolute; left:50%; margin:0 -380px; background:#ffffff; border:10px solid #b9121b; height:400px; }h1

{ width:738px; margin:1px; color:#4C1B1B; font:helvetica; font-size:24pt; overflow:hidden; padding:80px 0 0; vertical-align:middle; text-align:right; }

p { margin:0; padding:1.2em; }

p a:link,

p a:visited,

p a:hover,

p a:active

{ font-weight:bold; color:#b9121b; }ul#navigation-1

{ margin:0; padding:1px 0; list-style:none; width:100%; height:21px; border-top:1px solid #b9121b; border-bottom:1px solid #b9121b; font:normal 8pt verdana, arial, helvetica;}

ul#navigation-1 li

{ margin:0; padding:0; display:block; float:left; position:relative; width:148px; }

ul#navigation-1 li a:link,

ul#navigation-1 li a:visited

{ padding:4px 0; display:block; text-align:center; text-decoration:none; background:#b9121b; color:#ffffff; width:148px; height:13px; }

ul#navigation-1 li:hover a,

ul#navigation-1 li a:hover,

ul#navigation-1 li a:active

{ padding:4px 0; display:block; text-align:center; text-decoration:none; background:#ec454e; color:#ffffff; width:146px; height:13px; border-left:1px solid #ffffff; border-right:1px solid #ffffff; }ul#navigation-1 li ul.navigation-2

{ margin:0; padding:1px 1px 0; list-style:none; display:none; background:#ffffff; width:146px; position:absolute; top:21px; left:-1px; border:1px solid #b9121b; border-top:none; }

ul#navigation-1 li:hover ul.navigation-2

{ display:block; }

ul#navigation-1 li ul.navigation-2 li

{ width:146px; clear:left; width:146px; }ul#navigation-1 li ul.navigation-2 li a:link,

ul#navigation-1 li ul.navigation-2 li a:visited

{ clear:left; background:#b9121b; padding:4px 0; width:146px; border:none; border-bottom:1px solid #ffffff; position:relative; z-index:1000; }

ul#navigation-1 li ul.navigation-2 li:hover a,

ul#navigation-1 li ul.navigation-2 li a:active,

ul#navigation-1 li ul.navigation-2 li a:hover

{ clear:left; background:#ec454e; padding:4px 0; width:146px; border:none; border-bottom:1px solid #ffffff; position:relative; z-index:1000; }ul#navigation-1 li ul.navigation-2 li ul.navigation-3

{ display:none; margin:0; padding:0; list-style:none; position:absolute; left:145px; top:-2px; padding:1px 1px 0 1px; border:1px solid #b9121b; border-left:1px solid #b9121b; background:#ffffff; z-index:900; }

ul#navigation-1 li ul.navigation-2 li:hover ul.navigation-3

{ display:block; }

ul#navigation-1 li ul.navigation-2 li ul.navigation-3 li a:link,

ul#navigation-1 li ul.navigation-2 li ul.navigation-3 li a:visited

{ background:#b9121b; }

ul#navigation-1 li ul.navigation-2 li ul.navigation-3 li:hover a,

ul#navigation-1 li ul.navigation-2 li ul.navigation-3 li a:hover,

ul#navigation-1 li ul.navigation-2 li ul.navigation-3 li a:active

{ background:#ec454e; }

ul#navigation-1 li ul.navigation-2 li a span

{ position:absolute; top:0; left:132px; font-size:12pt; color:#fe676f; }

ul#navigation-1 li ul.navigation-2 li:hover a span,

ul#navigation-1 li ul.navigation-2 li a:hover span

{ position:absolute; top:0; left:132px; font-size:12pt; color:#ffffff; }
17. Simple Green Drop Down Menus HTML CODE:<ul id="navigation-1">

<li><a href="#" title="Home">Home</a></li>

<li><a href="#" title="Products">Products</a>

<ul class="navigation-2">

<li><a href="#" title="Electric Guitars">Electric Guitars</a></li>

<li><a href="#" title="Acoustic Guitars">Acoustic Guitars <span>&raquo;</span></a>

<ul class="navigation-3">

<li><a href="#" title="Six String">Six String</a></li>

<li><a href="#" title="Twelve String">Twelve String</a></li>

</ul>

</li>

<li><a href="#" title="Bass Guitars">Bass Guitars</a></li>

<li><a href="#" title="Accessories">Accessories <span>&raquo;</span></a>

<ul class="navigation-3">

<li><a href="#" title="Guitar Stands">Guitar Stands</a></li>

<li><a href="#" title="Strings">Strings</a></li>

<li><a href="#" title="Tuners">Tuners</a></li>

<li><a href="#" title="Plectrums">Plectrums</a></li>

<li><a href="#" title="Capos">Capos</a></li>

<li><a href="#" title="Cases">Cases</a></li>

<li><a href="#" title="Straps">Straps</a></li>

</ul>

</li>

</ul>

</li>

<li><a href="#" title="Your Account">Your Account</a>

<ul class="navigation-2">

<li><a href="#" title="Log In">Log In</a></li>

<li><a href="#" title="Register">Register</a></li>

</ul>

</li>

<li><a href="#" title="Help">Help</a>

<ul class="navigation-2">

<li><a href="#" title="FAQs">FAQs</a></li>

<li><a href="#" title="Forum">Forum</a></li>

<li><a href="#" title="Contact Us">Contact Us</a></li>

</ul>

</li>

<li><a href="#" title="Blah">Links</a>

<ul class="navigation-2">

<li><a href="#" title="Taylor Guitars">Taylor Guitars</a></li>

<li><a href="#" title="AER Amplifiers">AER Amplifiers</a></li>

<li><a href="#" title="Shure Microphones">Shure Microphones</a></li>

<li><a href="#" title="International">International <span>&raquo;</span></a>

<ul class="navigation-3">

<li><a href="#" title="Musican's Friend">Musican's Friend</a></li>

<li><a href="#" title="Thomann Music">Thomann Music</a></li>

<li><a href="#" title="Turnkey">Turnkey</a></li>

</ul>

</li>

</ul>

</li>

</ul>


CSS CODE:div#container

{ width:740px; position:absolute; left:50%; margin:0 -380px; background:#ffffff; border:10px solid #b9121b; height:400px; }h1

{ width:738px; margin:1px; color:#4C1B1B; font:helvetica; font-size:24pt; overflow:hidden; padding:80px 0 0; vertical-align:middle; text-align:right; }

p { margin:0; padding:1.2em; }

p a:link,

p a:visited,

p a:hover,

p a:active

{ font-weight:bold; color:#b9121b; }ul#navigation-1

{ margin:0; padding:1px 0; list-style:none; width:100%; height:21px; border-top:1px solid #b9121b; border-bottom:1px solid #b9121b; font:normal 8pt verdana, arial, helvetica;}

ul#navigation-1 li

{ margin:0; padding:0; display:block; float:left; position:relative; width:148px; }

ul#navigation-1 li a:link,

ul#navigation-1 li a:visited

{ padding:4px 0; display:block; text-align:center; text-decoration:none; background:#b9121b; color:#ffffff; width:148px; height:13px; }

ul#navigation-1 li:hover a,

ul#navigation-1 li a:hover,

ul#navigation-1 li a:active

{ padding:4px 0; display:block; text-align:center; text-decoration:none; background:#ec454e; color:#ffffff; width:146px; height:13px; border-left:1px solid #ffffff; border-right:1px solid #ffffff; }ul#navigation-1 li ul.navigation-2

{ margin:0; padding:1px 1px 0; list-style:none; display:none; background:#ffffff; width:146px; position:absolute; top:21px; left:-1px; border:1px solid #b9121b; border-top:none; }

ul#navigation-1 li:hover ul.navigation-2

{ display:block; }

ul#navigation-1 li ul.navigation-2 li

{ width:146px; clear:left; width:146px; }ul#navigation-1 li ul.navigation-2 li a:link,

ul#navigation-1 li ul.navigation-2 li a:visited

{ clear:left; background:#b9121b; padding:4px 0; width:146px; border:none; border-bottom:1px solid #ffffff; position:relative; z-index:1000; }

ul#navigation-1 li ul.navigation-2 li:hover a,

ul#navigation-1 li ul.navigation-2 li a:active,

ul#navigation-1 li ul.navigation-2 li a:hover

{ clear:left; background:#ec454e; padding:4px 0; width:146px; border:none; border-bottom:1px solid #ffffff; position:relative; z-index:1000; }ul#navigation-1 li ul.navigation-2 li ul.navigation-3

{ display:none; margin:0; padding:0; list-style:none; position:absolute; left:145px; top:-2px; padding:1px 1px 0 1px; border:1px solid #b9121b; border-left:1px solid #b9121b; background:#ffffff; z-index:900; }

ul#navigation-1 li ul.navigation-2 li:hover ul.navigation-3

{ display:block; }

ul#navigation-1 li ul.navigation-2 li ul.navigation-3 li a:link,

ul#navigation-1 li ul.navigation-2 li ul.navigation-3 li a:visited

{ background:#b9121b; }

ul#navigation-1 li ul.navigation-2 li ul.navigation-3 li:hover a,

ul#navigation-1 li ul.navigation-2 li ul.navigation-3 li a:hover,

ul#navigation-1 li ul.navigation-2 li ul.navigation-3 li a:active

{ background:#ec454e; }

ul#navigation-1 li ul.navigation-2 li a span

{ position:absolute; top:0; left:132px; font-size:12pt; color:#fe676f; }

ul#navigation-1 li ul.navigation-2 li:hover a span,

ul#navigation-1 li ul.navigation-2 li a:hover span

{ position:absolute; top:0; left:132px; font-size:12pt; color:#ffffff; }

 
 

Recent Post

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...