Cực HOT

Thêm Các Mặt Cảm Xúc Như Yahoo smileys emotions / Skype Emoticons / Facemoods Emoticons / FaceSmooch Emoticons vào blogger comments.

Bây giờ bạn bè của bạn có thể sử dụng biểu tượng mặt cười yahoo cảm xúc / Skype Emoticons / Facemoods biểu tượng cảm xúc / FaceSmooch biểu tượng cảm xúc khi viết lời bình trong blogger. Hôm nay, tôi cung cấp cho bạn các biểu tượng cảm xúc đẹp và xinh xắn nhất cho mục lời bình "comments". Bạn, những blogger có thể thêm những biểu cảm xúc emocation này tuyệt vời nhất cho blog. Bây giờ tôi sẽ nói cho bạn làm thế nào để cài đặt yahoo mặt cười cảm xúc / Skype Emoticons / Facemoods biểu tượng cảm xúc / FaceSmooch biểu tượng cảm xúc trong comment blogger.
Các bước:
1.Đăng nhập"Login"vào bảng điều khiển Blogger của bạn>> Edit HTML và đánh dấu "check" vào mục "Expand Widget Templates" .  Như tôi luôn luôn nói trước khi thử bất kỳ hướng dẫn hoặc hack, khôn ngoan nhất là, mình nên tạo bản sao lưu"back up" của mẫu blogger của bạn. Vì vậy, xin vui lòng tải mẫu blogger của bạn trước
Skype Emoticons For Blogger Comments
.Bây giờ thì làm theo các bước đơn giản sau đây

1.Đăng nhập"Login" vào trang điều khiển chính blogger dashboard--> Designing- -> Edit HTML

2.Kéo xuống bạn sẽ thấy đoạn mã "code" sau

<h4 id='comment-post-message'><data:postCommentMsg/></h4> tag.

3.Sao chep"copy" và dán "paste" đoạn code trong hôp"box" trước đoạn mã"code" này

<h4 id='comment-post-message'><data:postCommentMsg/></h4> tag
<div style=' width: 450px; text-align: left; border: 4px solid #0084ce; background: #FEF9EA; padding: 10px; color:#0084ce; font-weight:bold; '>
<img border='0' src='http://lh3.ggpht.com/_7wsQzULWIwo/S6z7jnvQpuI/AAAAAAAAC8s/kgswZH3dAng/s800/emoticon-0100-smile.gif'/> :a
&#160; 
<img border='0' src='http://lh6.ggpht.com/_7wsQzULWIwo/S6z7j2K2ixI/AAAAAAAAC8w/aBjS3JiC9fA/s800/emoticon-0101-sadsmile.gif'/> :b
&#160; 
<img border='0' src='http://lh4.ggpht.com/_7wsQzULWIwo/S6z7kDXfZsI/AAAAAAAAC80/JrDuueBH-mE/s800/emoticon-0102-bigsmile.gif'/> :c
&#160; 
<img border='0' src='http://lh3.ggpht.com/_7wsQzULWIwo/S6z7kQ8V_nI/AAAAAAAAC84/9WEQPmHLJiI/s800/emoticon-0105-wink.gif'/> :d
&#160; 
<img border='0' src='http://lh3.ggpht.com/_7wsQzULWIwo/S6z7kWgRFeI/AAAAAAAAC88/2jjlfg01MIA/s800/emoticon-0104-surprised.gif'/> :e
&#160; 
<img border='0' src='http://lh5.ggpht.com/_7wsQzULWIwo/S6z8FBbw3UI/AAAAAAAAC9A/8iSol6bUSDk/s800/emoticon-0106-crying.gif'/> :f
&#160; 
<img border='0' src='http://lh5.ggpht.com/_7wsQzULWIwo/S6z8FdrL9dI/AAAAAAAAC9E/rbB37xy1Ybw/s800/emoticon-0109-kiss.gif'/> :g
&#160; 
<img border='0' src='http://lh3.ggpht.com/_7wsQzULWIwo/S6z8FpL8dkI/AAAAAAAAC9I/p_OhzAyH-SQ/s800/emoticon-0111-blush.gif'/> :h
&#160; 
<img border='0' src='http://lh5.ggpht.com/_7wsQzULWIwo/S6z8FmT-INI/AAAAAAAAC9M/GOURDHmPe9E/s800/emoticon-0110-tongueout.gif'/> :i
&#160; 
<img border='0' src='http://lh5.ggpht.com/_7wsQzULWIwo/S6z8Fw5N1LI/AAAAAAAAC9Q/xY9rjSFroCY/s800/emoticon-0126-nerd.gif'/> :j
&#160; 
<img border='0' src='http://lh3.ggpht.com/_7wsQzULWIwo/S6z9DendQuI/AAAAAAAAC9U/jtRdRpcopRQ/s800/emoticon-0103-cool.gif'/> :k
&#160; 
<img border='0' src='http://lh5.ggpht.com/_7wsQzULWIwo/S6z9DcebxfI/AAAAAAAAC9Y/Xew2m0j1B9I/s800/emoticon-0130-devil.gif'/> :l
&#160; 
<img border='0' src='http://lh6.ggpht.com/_7wsQzULWIwo/S6z9DpaPbrI/AAAAAAAAC9c/M74FsmQxqrw/s800/emoticon-0133-wait.gif'/> :m
&#160; 
<img border='0' src='http://lh4.ggpht.com/_7wsQzULWIwo/S6z9D-KY1cI/AAAAAAAAC9g/PZppx2BcToc/s800/emoticon-0137-clapping.gif'/> :n
&#160; 
<img border='0' src='http://lh5.ggpht.com/_7wsQzULWIwo/S6z9D6YdKmI/AAAAAAAAC9k/io_WlgJQL2w/s800/emoticon-0136-giggle.gif'/> :o
&#160; 
<img border='0' src='http://lh3.ggpht.com/_7wsQzULWIwo/S6z99cfdl1I/AAAAAAAAC9o/aJP10AXzhGE/s800/emoticon-0141-whew.gif'/> :p
&#160; 
<img border='0' src='http://lh3.ggpht.com/_7wsQzULWIwo/S6z99UcZMKI/AAAAAAAAC9s/p7NVe245uP4/s800/emoticon-0148-yes.gif'/> :q
&#160; 
<img border='0' src='http://lh5.ggpht.com/_7wsQzULWIwo/S6z99sMaIFI/AAAAAAAAC9w/gIu5t9057us/s800/emoticon-0149-no.gif'/> :r
&#160; 
<img border='0' src='http://lh6.ggpht.com/_7wsQzULWIwo/S6z9-FFVEeI/AAAAAAAAC94/T1IXnlT43-M/s800/emoticon-0178-rock.gif'/> :s
&#160; 
<img border='0' src='http://lh5.ggpht.com/_7wsQzULWIwo/S6z99zPt4vI/AAAAAAAAC90/SOCwFsYa4M4/s800/emoticon-0155-flower.gif'/> :t 
</div>
 
4.Kéo thanh xuống cho tới khi bạn thấy thẻ </body> tag

5.Sao chep"copy" và dán"paste" đoạn mã"code" ở dưới trước thẻ </body> tag

<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[ 
a = document.getElementById('comments'); 
if(a) { 
b = a.getElementsByTagName("DD"); 
for(i=0; i < b.length; i++) { 
if (b.item(i).getAttribute('CLASS') == 'Author-comment-body' , 'comment-body') { 
_str = b.item(i).innerHTML.replace(/:j/gi, "<img src='http://lh5.ggpht.com/_7wsQzULWIwo/S6z8Fw5N1LI/AAAAAAAAC9Q/xY9rjSFroCY/s800/emoticon-0126-nerd.gif' alt='' class='smiley'/>"); 
_str = _str.replace(/:k/gi, "<img src='http://lh3.ggpht.com/_7wsQzULWIwo/S6z9DendQuI/AAAAAAAAC9U/jtRdRpcopRQ/s800/emoticon-0103-cool.gif' alt='' class='smiley'/>"); 
_str = _str.replace(/:l/gi, "<img src='http://lh5.ggpht.com/_7wsQzULWIwo/S6z9DcebxfI/AAAAAAAAC9Y/Xew2m0j1B9I/s800/emoticon-0130-devil.gif' alt='' class='smiley'/>"); 
_str = _str.replace(/:m/gi, "<img src='http://lh6.ggpht.com/_7wsQzULWIwo/S6z9DpaPbrI/AAAAAAAAC9c/M74FsmQxqrw/s800/emoticon-0133-wait.gif' alt='' class='smiley'/>"); 
_str = _str.replace(/:n/gi, "<img src='http://lh4.ggpht.com/_7wsQzULWIwo/S6z9D-KY1cI/AAAAAAAAC9g/PZppx2BcToc/s800/emoticon-0137-clapping.gif' alt='' class='smiley'/>"); 
_str = _str.replace(/:o/gi, "<img src='http://lh5.ggpht.com/_7wsQzULWIwo/S6z9D6YdKmI/AAAAAAAAC9k/io_WlgJQL2w/s800/emoticon-0136-giggle.gif' alt='' class='smiley'/>"); 
_str = _str.replace(/:p/gi, "<img src='http://lh3.ggpht.com/_7wsQzULWIwo/S6z99cfdl1I/AAAAAAAAC9o/aJP10AXzhGE/s800/emoticon-0141-whew.gif' alt='' class='smiley'/>"); 
_str = _str.replace(/:q/gi, "<img src='http://lh3.ggpht.com/_7wsQzULWIwo/S6z99UcZMKI/AAAAAAAAC9s/p7NVe245uP4/s800/emoticon-0148-yes.gif' alt='' class='smiley'/>"); 
_str = _str.replace(/:r/gi, "<img src='http://lh5.ggpht.com/_7wsQzULWIwo/S6z99sMaIFI/AAAAAAAAC9w/gIu5t9057us/s800/emoticon-0149-no.gif' alt='' class='smiley'/>"); 
_str = _str.replace(/:s/gi, "<img src='http://lh5.ggpht.com/_7wsQzULWIwo/S6z99zPt4vI/AAAAAAAAC90/SOCwFsYa4M4/s800/emoticon-0155-flower.gif' alt='' class='smiley'/>"); 
_str = _str.replace(/:t/gi, "<img src='http://lh6.ggpht.com/_7wsQzULWIwo/S6z9-FFVEeI/AAAAAAAAC94/T1IXnlT43-M/s800/emoticon-0178-rock.gif' alt='' class='smiley'/>");
_str = _str.replace(/:a/gi, "<img src='http://lh3.ggpht.com/_7wsQzULWIwo/S6z7jnvQpuI/AAAAAAAAC8s/kgswZH3dAng/s800/emoticon-0100-smile.gif' alt='' class='smiley'/>"); 
_str = _str.replace(/:b/gi, "<img src='http://lh6.ggpht.com/_7wsQzULWIwo/S6z7j2K2ixI/AAAAAAAAC8w/aBjS3JiC9fA/s800/emoticon-0101-sadsmile.gif' alt='' class='smiley'/>"); 
_str = _str.replace(/:c/gi, "<img src='http://lh4.ggpht.com/_7wsQzULWIwo/S6z7kDXfZsI/AAAAAAAAC80/JrDuueBH-mE/s800/emoticon-0102-bigsmile.gif' alt='' class='smiley'/>"); 
_str = _str.replace(/:d/gi, "<img src='http://lh3.ggpht.com/_7wsQzULWIwo/S6z7kQ8V_nI/AAAAAAAAC84/9WEQPmHLJiI/s800/emoticon-0105-wink.gif' alt='' class='smiley'/>"); 
_str = _str.replace(/:e/gi, "<img src='http://lh3.ggpht.com/_7wsQzULWIwo/S6z7kWgRFeI/AAAAAAAAC88/2jjlfg01MIA/s800/emoticon-0104-surprised.gif' alt='' class='smiley'/>"); 
_str = _str.replace(/:f/gi, "<img src='http://lh5.ggpht.com/_7wsQzULWIwo/S6z8FBbw3UI/AAAAAAAAC9A/8iSol6bUSDk/s800/emoticon-0106-crying.gif' alt='' class='smiley'/>"); 
_str = _str.replace(/:g/gi, "<img src='http://lh5.ggpht.com/_7wsQzULWIwo/S6z8FdrL9dI/AAAAAAAAC9E/rbB37xy1Ybw/s800/emoticon-0109-kiss.gif' alt='' class='smiley'/>"); 
_str = _str.replace(/:h/gi, "<img src='http://lh3.ggpht.com/_7wsQzULWIwo/S6z8FpL8dkI/AAAAAAAAC9I/p_OhzAyH-SQ/s800/emoticon-0111-blush.gif' alt='' class='smiley'/>"); 
_str = _str.replace(/:i/ig,"<img src='http://lh5.ggpht.com/_7wsQzULWIwo/S6z8FmT-INI/AAAAAAAAC9M/GOURDHmPe9E/s800/emoticon-0110-tongueout.gif' alt='' class='smiley'/>") 
b.item(i).innerHTML = _str; 
} 
} 
}
//]]>
</script>
 

6.Nhấn Click on "Save Templates"
 Làm tương tự như các bước trển chỉ thay đổi đoạn code từ bước 3
Facemoods Emoticons For Blogger Comments
Bước 3
<div style=' width: 450px; text-align: left; border: 4px solid #0084ce; background: #FEF9EA; padding: 10px; color:#000000; font-weight:bold; '>
<img border='0' src='http://lh6.ggpht.com/_u4rBCfM4eII/TLlbu-WhVwI/AAAAAAAAAJU/A78AhL5wxtI/bloggertricksandtoolz.blogspot%20%281%29.gif'/> :a
&#160; 
<img border='0' src='http://lh6.ggpht.com/_u4rBCfM4eII/TLlbu5PtrZI/AAAAAAAAAJY/3q-NOI8y-K4/bloggertricksandtoolz.blogspot%20%282%29.gif'/> :b
&#160; 
<img border='0' src='http://lh6.ggpht.com/_u4rBCfM4eII/TLlbvFPoVYI/AAAAAAAAAJc/P352U_1NuzA/bloggertricksandtoolz.blogspot%20%283%29.gif'/> :c
&#160; 
<img border='0' src='http://lh6.ggpht.com/_u4rBCfM4eII/TLlbvBfkeqI/AAAAAAAAAJg/okTlBowJzJU/bloggertricksandtoolz.blogspot%20%284%29.gif'/> :d
&#160; 
<img border='0' src='http://lh5.ggpht.com/_u4rBCfM4eII/TLlbvHQDQWI/AAAAAAAAAJk/qq2-x7TIjTQ/bloggertricksandtoolz.blogspot%20%285%29.gif'/> :e
&#160; 
<img border='0' src='http://lh3.ggpht.com/_u4rBCfM4eII/TLlcBc-g6sI/AAAAAAAAAJo/PCTQ7LScutU/bloggertricksandtoolz.blogspot%20%286%29.gif'/> :f
&#160; 
<img border='0' src='http://lh6.ggpht.com/_u4rBCfM4eII/TLlcBSqn4QI/AAAAAAAAAJs/OeOz2-aTZu8/bloggertricksandtoolz.blogspot%20%287%29.gif'/> :g
&#160; 
<img border='0' src='http://lh4.ggpht.com/_u4rBCfM4eII/TLlcBov0q3I/AAAAAAAAAJw/4t9uXh_yxt8/bloggertricksandtoolz.blogspot%20%288%29.gif'/> :h
&#160; 
<img border='0' src='http://lh5.ggpht.com/_u4rBCfM4eII/TLlcBmMVN4I/AAAAAAAAAJ0/3ptBKygi1BU/bloggertricksandtoolz.blogspot%20%289%29.gif'/> :i
&#160; 
<img border='0' src='http://lh5.ggpht.com/_u4rBCfM4eII/TLlcBsUpAzI/AAAAAAAAAJ4/b5T54JN_2ZU/bloggertricksandtoolz.blogspot%20%2810%29.gif'/> :j
&#160; 
<img border='0' src='http://lh4.ggpht.com/_u4rBCfM4eII/TLlcKNoCszI/AAAAAAAAAJ8/JuoJd0NP3ng/bloggertricksandtoolz.blogspot%20%2811%29.gif'/> :k
&#160; 
<img border='0' src='http://lh5.ggpht.com/_u4rBCfM4eII/TLlcKehasTI/AAAAAAAAAKA/SlMTzzDI_B4/bloggertricksandtoolz.blogspot%20%2812%29.gif'/> :l
&#160; 
<img border='0' src='http://lh4.ggpht.com/_u4rBCfM4eII/TLlcKVspxRI/AAAAAAAAAKE/PC_j1JknaQ8/bloggertricksandtoolz.blogspot%20%2813%29.gif'/> :m
&#160; 
<img border='0' src='http://lh4.ggpht.com/_u4rBCfM4eII/TLlcKpYo08I/AAAAAAAAAKM/yOBc1A10qiw/bloggertricksandtoolz.blogspot%20%2815%29.gif'/> :n
&#160; 
<img border='0' src='http://lh5.ggpht.com/_u4rBCfM4eII/TLlcUIo_7WI/AAAAAAAAAKQ/kAG-HS6IezA/bloggertricksandtoolz.blogspot%20%2816%29.gif'/> :o
&#160; 
<img border='0' src='http://lh6.ggpht.com/_u4rBCfM4eII/TLlcKXxDYJI/AAAAAAAAAKI/Cvo6C0vweRk/bloggertricksandtoolz.blogspot%20%2814%29.gif'/> :p
&#160; 
<img border='0' src='http://lh5.ggpht.com/_u4rBCfM4eII/TLlcUdY6hNI/AAAAAAAAAKU/URRh0r_TBGw/bloggertricksandtoolz.blogspot%20%2817%29.gif'/> :q
&#160; 
<img border='0' src='http://lh5.ggpht.com/_u4rBCfM4eII/TLlcUkZdVLI/AAAAAAAAAKY/QR_ZPEBlNPU/bloggertricksandtoolz.blogspot%20%2818%29.gif'/> :r
&#160; 
<img border='0' src='http://lh4.ggpht.com/_u4rBCfM4eII/TLlcUwj7HxI/AAAAAAAAAKc/jSpVaYr8_6A/bloggertricksandtoolz.blogspot%20%2819%29.gif'/> :s
&#160; 
<img border='0' src='http://lh4.ggpht.com/_u4rBCfM4eII/TLlcU7Nr_6I/AAAAAAAAAKg/zupXNk6vCdo/bloggertricksandtoolz.blogspot%20%2820%29.gif'/> :t 
</div>
Bước 5
script type='text/javascript'>
//<![CDATA[ 
a = document.getElementById('comments'); 
if(a) { 
b = a.getElementsByTagName("DD"); 
for(i=0; i < b.length; i++) { 
if (b.item(i).getAttribute('CLASS') == 'Author-comment-body' , 'comment-body') { 
_str = b.item(i).innerHTML.replace(/:j/gi, "<img src='http://lh5.ggpht.com/_u4rBCfM4eII/TLlcBsUpAzI/AAAAAAAAAJ4/b5T54JN_2ZU/bloggertricksandtoolz.blogspot%20%2810%29.gif' alt='' class='smiley'/>"); 
_str = _str.replace(/:k/gi, "<img src='http://lh4.ggpht.com/_u4rBCfM4eII/TLlcKNoCszI/AAAAAAAAAJ8/JuoJd0NP3ng/bloggertricksandtoolz.blogspot%20%2811%29.gif' alt='' class='smiley'/>"); 
_str = _str.replace(/:l/gi, "<img src='http://lh5.ggpht.com/_u4rBCfM4eII/TLlcKehasTI/AAAAAAAAAKA/SlMTzzDI_B4/bloggertricksandtoolz.blogspot%20%2812%29.gif' alt='' class='smiley'/>"); 
_str = _str.replace(/:m/gi, "<img src='http://lh4.ggpht.com/_u4rBCfM4eII/TLlcKVspxRI/AAAAAAAAAKE/PC_j1JknaQ8/bloggertricksandtoolz.blogspot%20%2813%29.gif' alt='' class='smiley'/>"); 
_str = _str.replace(/:n/gi, "<img src='http://lh4.ggpht.com/_u4rBCfM4eII/TLlcKpYo08I/AAAAAAAAAKM/yOBc1A10qiw/bloggertricksandtoolz.blogspot%20%2815%29.gif' alt='' class='smiley'/>"); 
_str = _str.replace(/:o/gi, "<img src='http://lh5.ggpht.com/_u4rBCfM4eII/TLlcUIo_7WI/AAAAAAAAAKQ/kAG-HS6IezA/bloggertricksandtoolz.blogspot%20%2816%29.gif' alt='' class='smiley'/>"); 
_str = _str.replace(/:p/gi, "<img src='http://lh6.ggpht.com/_u4rBCfM4eII/TLlcKXxDYJI/AAAAAAAAAKI/Cvo6C0vweRk/bloggertricksandtoolz.blogspot%20%2814%29.gif' alt='' class='smiley'/>"); 
_str = _str.replace(/:q/gi, "<img src='http://lh5.ggpht.com/_u4rBCfM4eII/TLlcUdY6hNI/AAAAAAAAAKU/URRh0r_TBGw/bloggertricksandtoolz.blogspot%20%2817%29.gif' alt='' class='smiley'/>"); 
_str = _str.replace(/:r/gi, "<img src='http://lh5.ggpht.com/_u4rBCfM4eII/TLlcUkZdVLI/AAAAAAAAAKY/QR_ZPEBlNPU/bloggertricksandtoolz.blogspot%20%2818%29.gif' alt='' class='smiley'/>"); 
_str = _str.replace(/:s/gi, "<img src='http://lh4.ggpht.com/_u4rBCfM4eII/TLlcUwj7HxI/AAAAAAAAAKc/jSpVaYr8_6A/bloggertricksandtoolz.blogspot%20%2819%29.gif' alt='' class='smiley'/>"); 
_str = _str.replace(/:t/gi, "<img src='http://lh4.ggpht.com/_u4rBCfM4eII/TLlcU7Nr_6I/AAAAAAAAAKg/zupXNk6vCdo/bloggertricksandtoolz.blogspot%20%2820%29.gif' alt='' class='smiley'/>");
_str = _str.replace(/:a/gi, "<img src='http://lh6.ggpht.com/_u4rBCfM4eII/TLlbu-WhVwI/AAAAAAAAAJU/A78AhL5wxtI/bloggertricksandtoolz.blogspot%20%281%29.gif' alt='' class='smiley'/>"); 
_str = _str.replace(/:b/gi, "<img src='http://lh6.ggpht.com/_u4rBCfM4eII/TLlbu5PtrZI/AAAAAAAAAJY/3q-NOI8y-K4/bloggertricksandtoolz.blogspot%20%282%29.gif' alt='' class='smiley'/>"); 
_str = _str.replace(/:c/gi, "<img src='http://lh6.ggpht.com/_u4rBCfM4eII/TLlbvFPoVYI/AAAAAAAAAJc/P352U_1NuzA/bloggertricksandtoolz.blogspot%20%283%29.gif' alt='' class='smiley'/>"); 
_str = _str.replace(/:d/gi, "<img src='http://lh6.ggpht.com/_u4rBCfM4eII/TLlbvBfkeqI/AAAAAAAAAJg/okTlBowJzJU/bloggertricksandtoolz.blogspot%20%284%29.gif' alt='' class='smiley'/>"); 
_str = _str.replace(/:e/gi, "<img src='http://lh5.ggpht.com/_u4rBCfM4eII/TLlbvHQDQWI/AAAAAAAAAJk/qq2-x7TIjTQ/bloggertricksandtoolz.blogspot%20%285%29.gif' alt='' class='smiley'/>"); 
_str = _str.replace(/:f/gi, "<img src='http://lh3.ggpht.com/_u4rBCfM4eII/TLlcBc-g6sI/AAAAAAAAAJo/PCTQ7LScutU/bloggertricksandtoolz.blogspot%20%286%29.gif' alt='' class='smiley'/>"); 
_str = _str.replace(/:g/gi, "<img src='http://lh6.ggpht.com/_u4rBCfM4eII/TLlcBSqn4QI/AAAAAAAAAJs/OeOz2-aTZu8/bloggertricksandtoolz.blogspot%20%287%29.gif' alt='' class='smiley'/>"); 
_str = _str.replace(/:h/gi, "<img src='http://lh4.ggpht.com/_u4rBCfM4eII/TLlcBov0q3I/AAAAAAAAAJw/4t9uXh_yxt8/bloggertricksandtoolz.blogspot%20%288%29.gif' alt='' class='smiley'/>"); 
_str = _str.replace(/:i/ig,"<img src='http://lh5.ggpht.com/_u4rBCfM4eII/TLlcBmMVN4I/AAAAAAAAAJ0/3ptBKygi1BU/bloggertricksandtoolz.blogspot%20%289%29.gif' alt='' class='smiley'/>") 
b.item(i).innerHTML = _str; 
} 
} 
}
//]]>
</script>
FaceSmooch Emoticons For Blogger Comments
Bước 3
div style=' width: 450px; text-align: left; border: 4px solid #000000; background: #FEF9EA; padding: 10px; color:#000000; font-weight:bold; '>
<img border='0' src='http://lh5.ggpht.com/_u4rBCfM4eII/TLwyPiyyNDI/AAAAAAAAANM/pRJe2sMlEvc/bloggertricksandtoolz.blogspot%20%281%29.gif'/> :a
&#160; 
<img border='0' src='http://lh6.ggpht.com/_u4rBCfM4eII/TLwyPjcvgWI/AAAAAAAAANQ/Dj-KnMufrxc/bloggertricksandtoolz.blogspot%20%282%29.gif'/> :b
&#160; 
<img border='0' src='http://lh3.ggpht.com/_u4rBCfM4eII/TLwyPhxszQI/AAAAAAAAANU/yxxYqacZdiQ/bloggertricksandtoolz.blogspot%20%283%29.gif'/> :c
&#160; 
<img border='0' src='http://lh4.ggpht.com/_u4rBCfM4eII/TLwyPzaQ01I/AAAAAAAAANY/1kJWCEfVIzk/bloggertricksandtoolz.blogspot%20%284%29.gif'/> :d
&#160; 
<img border='0' src='http://lh4.ggpht.com/_u4rBCfM4eII/TLwyP6-QwNI/AAAAAAAAANc/VnrQHLzekco/bloggertricksandtoolz.blogspot%20%285%29.gif'/> :e
&#160; 
<img border='0' src='http://lh4.ggpht.com/_u4rBCfM4eII/TLwyXxagWuI/AAAAAAAAANg/cRlLN4P4Q_o/bloggertricksandtoolz.blogspot%20%286%29.gif'/> :f
&#160; 
<img border='0' src='http://lh4.ggpht.com/_u4rBCfM4eII/TLwyX2yAVhI/AAAAAAAAANk/UzoePDLXqos/bloggertricksandtoolz.blogspot%20%287%29.gif'/> :g
&#160; 
<img border='0' src='http://lh3.ggpht.com/_u4rBCfM4eII/TLwyXwnDhWI/AAAAAAAAANo/bgSx-29olgI/bloggertricksandtoolz.blogspot%20%288%29.gif'/> :h
&#160; 
<img border='0' src='http://lh6.ggpht.com/_u4rBCfM4eII/TLwyYGCtK9I/AAAAAAAAANs/jhgQnyw7huk/bloggertricksandtoolz.blogspot%20%289%29.gif'/> :i
&#160; 
<img border='0' src='http://lh3.ggpht.com/_u4rBCfM4eII/TLwyYKR-GLI/AAAAAAAAANw/_rFAZcoznD4/bloggertricksandtoolz.blogspot%20%2810%29.gif'/> :j
&#160; 
<img border='0' src='http://lh5.ggpht.com/_u4rBCfM4eII/TLwygWXbsrI/AAAAAAAAAN0/rsC6hjRqa9Y/bloggertricksandtoolz.blogspot%20%2811%29.gif'/> :k
&#160; 
<img border='0' src='http://lh4.ggpht.com/_u4rBCfM4eII/TLwygkc5HtI/AAAAAAAAAN4/X8cZ36L0A8k/bloggertricksandtoolz.blogspot%20%2812%29.gif'/> :l
&#160; 
<img border='0' src='http://lh5.ggpht.com/_u4rBCfM4eII/TLwyghYGieI/AAAAAAAAAN8/xCylMuZFCvg/bloggertricksandtoolz.blogspot%20%2813%29.gif'/> :m
&#160; 
<img border='0' src='http://lh4.ggpht.com/_u4rBCfM4eII/TLwygtTx1-I/AAAAAAAAAOA/WthnZo5sYbM/bloggertricksandtoolz.blogspot%20%2814%29.gif'/> :n
&#160; 
<img border='0' src='http://lh3.ggpht.com/_u4rBCfM4eII/TLwyg6NP_iI/AAAAAAAAAOE/lzooc44ngaY/bloggertricksandtoolz.blogspot%20%2815%29.gif'/> :o
&#160; 
<img border='0' src='http://lh4.ggpht.com/_u4rBCfM4eII/TLwyqiF5WCI/AAAAAAAAAOY/52S0dh23j-M/bloggertricksandtoolz.blogspot%20%2820%29.gif'/> :p
&#160; 
<img border='0' src='http://lh4.ggpht.com/_u4rBCfM4eII/TLwyqaWKF8I/AAAAAAAAAOM/XCmpkvOFBxY/bloggertricksandtoolz.blogspot%20%2817%29.gif'/> :q
&#160; 
<img border='0' src='http://lh5.ggpht.com/_u4rBCfM4eII/TLwyqZCTIQI/AAAAAAAAAOQ/lvP8LrMSE4s/bloggertricksandtoolz.blogspot%20%2818%29.gif'/> :r
&#160; 
<img border='0' src='http://lh3.ggpht.com/_u4rBCfM4eII/TLwyqiAESGI/AAAAAAAAAOU/TY-WKvo_SEI/bloggertricksandtoolz.blogspot%20%2819%29.gif'/> :s
&#160; 
<img border='0' src='http://lh6.ggpht.com/_u4rBCfM4eII/TLwyzgjDKTI/AAAAAAAAAOg/8xUOz_P42d8/s24/bloggertricksandtoolz.blogspot%20%2822%29.gif'/> :t 
</div>
 
 Bước 5
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[ 
a = document.getElementById('comments'); 
if(a) { 
b = a.getElementsByTagName("DD"); 
for(i=0; i < b.length; i++) { 
if (b.item(i).getAttribute('CLASS') == 'Author-comment-body' , 'comment-body') { 
_str = b.item(i).innerHTML.replace(/:j/gi, "<img src='http://lh3.ggpht.com/_u4rBCfM4eII/TLwyYKR-GLI/AAAAAAAAANw/_rFAZcoznD4/bloggertricksandtoolz.blogspot%20%2810%29.gif' alt='' class='smiley'/>"); 
_str = _str.replace(/:k/gi, "<img src='http://lh5.ggpht.com/_u4rBCfM4eII/TLwygWXbsrI/AAAAAAAAAN0/rsC6hjRqa9Y/bloggertricksandtoolz.blogspot%20%2811%29.gif' alt='' class='smiley'/>"); 
_str = _str.replace(/:l/gi, "<img src='http://lh4.ggpht.com/_u4rBCfM4eII/TLwygkc5HtI/AAAAAAAAAN4/X8cZ36L0A8k/bloggertricksandtoolz.blogspot%20%2812%29.gif' alt='' class='smiley'/>"); 
_str = _str.replace(/:m/gi, "<img src='http://lh5.ggpht.com/_u4rBCfM4eII/TLwyghYGieI/AAAAAAAAAN8/xCylMuZFCvg/bloggertricksandtoolz.blogspot%20%2813%29.gif' alt='' class='smiley'/>"); 
_str = _str.replace(/:n/gi, "<img src='http://lh4.ggpht.com/_u4rBCfM4eII/TLwygtTx1-I/AAAAAAAAAOA/WthnZo5sYbM/bloggertricksandtoolz.blogspot%20%2814%29.gif' alt='' class='smiley'/>"); 
_str = _str.replace(/:o/gi, "<img src='http://lh3.ggpht.com/_u4rBCfM4eII/TLwyg6NP_iI/AAAAAAAAAOE/lzooc44ngaY/bloggertricksandtoolz.blogspot%20%2815%29.gif' alt='' class='smiley'/>"); 
_str = _str.replace(/:p/gi, "<img src='http://lh4.ggpht.com/_u4rBCfM4eII/TLwyqiF5WCI/AAAAAAAAAOY/52S0dh23j-M/bloggertricksandtoolz.blogspot%20%2820%29.gif' alt='' class='smiley'/>"); 
_str = _str.replace(/:q/gi, "<img src='http://lh4.ggpht.com/_u4rBCfM4eII/TLwyqaWKF8I/AAAAAAAAAOM/XCmpkvOFBxY/bloggertricksandtoolz.blogspot%20%2817%29.gif' alt='' class='smiley'/>"); 
_str = _str.replace(/:r/gi, "<img src='http://lh5.ggpht.com/_u4rBCfM4eII/TLwyqZCTIQI/AAAAAAAAAOQ/lvP8LrMSE4s/bloggertricksandtoolz.blogspot%20%2818%29.gif' alt='' class='smiley'/>"); 
_str = _str.replace(/:s/gi, "<img src='http://lh3.ggpht.com/_u4rBCfM4eII/TLwyqiAESGI/AAAAAAAAAOU/TY-WKvo_SEI/bloggertricksandtoolz.blogspot%20%2819%29.gif' alt='' class='smiley'/>"); 
_str = _str.replace(/:t/gi, "<img src='http://lh6.ggpht.com/_u4rBCfM4eII/TLwyzgjDKTI/AAAAAAAAAOg/8xUOz_P42d8/s24/bloggertricksandtoolz.blogspot%20%2822%29.gif' alt='' class='smiley'/>");
_str = _str.replace(/:a/gi, "<img src='http://lh6.ggpht.com/_u4rBCfM4eII/TLwyPjcvgWI/AAAAAAAAANQ/Dj-KnMufrxc/bloggertricksandtoolz.blogspot%20%282%29.gif' alt='' class='smiley'/>"); 
_str = _str.replace(/:b/gi, "<img src='http://lh3.ggpht.com/_u4rBCfM4eII/TLwyPhxszQI/AAAAAAAAANU/yxxYqacZdiQ/bloggertricksandtoolz.blogspot%20%283%29.gif' alt='' class='smiley'/>"); 
_str = _str.replace(/:c/gi, "<img src='http://lh4.ggpht.com/_u4rBCfM4eII/TLwyPzaQ01I/AAAAAAAAANY/1kJWCEfVIzk/bloggertricksandtoolz.blogspot%20%284%29.gif' alt='' class='smiley'/>"); 
_str = _str.replace(/:d/gi, "<img src='http://lh4.ggpht.com/_u4rBCfM4eII/TLwyP6-QwNI/AAAAAAAAANc/VnrQHLzekco/bloggertricksandtoolz.blogspot%20%285%29.gif' alt='' class='smiley'/>"); 
_str = _str.replace(/:e/gi, "<img src='http://lh5.ggpht.com/_u4rBCfM4eII/TLlbvHQDQWI/AAAAAAAAAJk/qq2-x7TIjTQ/bloggertricksandtoolz.blogspot%20%285%29.gif' alt='' class='smiley'/>"); 
_str = _str.replace(/:f/gi, "<img src='http://lh4.ggpht.com/_u4rBCfM4eII/TLwyXxagWuI/AAAAAAAAANg/cRlLN4P4Q_o/bloggertricksandtoolz.blogspot%20%286%29.gif' alt='' class='smiley'/>"); 
_str = _str.replace(/:g/gi, "<img src='http://lh4.ggpht.com/_u4rBCfM4eII/TLwyX2yAVhI/AAAAAAAAANk/UzoePDLXqos/bloggertricksandtoolz.blogspot%20%287%29.gif' alt='' class='smiley'/>"); 
_str = _str.replace(/:h/gi, "<img src='http://lh3.ggpht.com/_u4rBCfM4eII/TLwyXwnDhWI/AAAAAAAAANo/bgSx-29olgI/bloggertricksandtoolz.blogspot%20%288%29.gif' alt='' class='smiley'/>"); 
_str = _str.replace(/:i/ig,"<img src='http://lh6.ggpht.com/_u4rBCfM4eII/TLwyYGCtK9I/AAAAAAAAANs/jhgQnyw7huk/bloggertricksandtoolz.blogspot%20%289%29.gif' alt='' class='smiley'/>") 
b.item(i).innerHTML = _str; 
} 
} 
}
//]]>
</script>
 
Yahoo Emoticons For Blogger Comments
Nhấ Crl+F để tìm đoạn mã"code" dưới đây
<p class='comment-footer'>
<b:if cond='data:post.embedCommentForm'>
<b:include data='post' name='comment-form'/>
<b:else/>
<b:if cond='data:post.allowComments'>
<h3><a expr:href='data:post.addCommentUrl'
expr:onclick='data:post.addCommentOnclick'>
<data:postCommentMsg/></a></h3>
</b:if>
</b:if>
</p>
</b:if>
  Thay đoạn mã"code" phía trên bằng đoạn mã dưới đây

<b:if cond='data:post.embedCommentForm'>
<div style='-moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial; width: 369; text-align: left; border: 1px solid #cccccc; padding: 5px; background: #eeeddf; height:86'>
<b>
<img border='0' height='18' src='http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/21.gif' width='18'/> :))
<img border='0' height='18' src='http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/71.gif' width='18'/> ;))
<img border='0' height='18' src='http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/5.gif' width='18'/> ;;)
<img border='0' height='18' src='http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/4.gif' width='18'/> :D
<img border='0' height='18' src='http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/3.gif' width='18'/> ;)
<img border='0' height='18' src='http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/10.gif' width='18'/> :p
<img border='0' height='18' src='http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/20.gif' width='22'/> :((
<img border='0' height='18' src='http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/1.gif' width='18'/> :)
<img border='0' height='18' src='http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/2.gif' width='18'/> :(
<img border='0' height='18' src='http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/8.gif' width='18'/> :X
<img border='0' height='18' src='http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/12.gif' width='18'/> =((
<img border='0' height='18' src='http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/13.gif' width='18'/> :-o
<img border='0' height='18' src='http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/7.gif' width='20'/> :-/
<img border='0' height='18' src='http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/11.gif' width='18'/> :-*
<img border='0' height='18' src='http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/22.gif' width='18'/> :|
<img border='0' height='18' src='http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/35.gif' width='24'/> 8-}
<img border='0' height='18' src='http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/100.gif' width='31'/> :)]
<img border='0' height='18' src='http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/102.gif' width='44'/> ~x(
<img border='0' height='18' src='http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/104.gif' width='30'/> :-t
<img border='0' height='18' src='http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/66.gif' width='18'/> b-(
<img border='0' height='18' src='http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/62.gif' width='18'/> :-L
<img border='0' height='18' src='http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/14.gif' width='34'/> x(
<img border='0' height='18' src='http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/24.gif' width='30'/> =))
</b>
</div>
<b:include data='post' name='comment-form'/>
<b:else/>
<b:if cond='data:post.allowComments'>
<a expr:href='data:post.addCommentUrl' expr:onclick='data:post.addCommentOnclick'><data:postCommentMsg/></a>
</b:if>
</b:if>
</p>
</b:if>

Bước 5
<script src='http://rethna30.googlepages.com/smiley.js' type='text/javascript'/><noscript><a href="http://bdlab.blogspot.com" target="_blank"><span style="font-size: x-small;">Add Smilies</span></a></noscript>
 


Recent Post

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...